یال

رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سایمگو»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سایمگو»

درباره


نام رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سایمگو»
نام به زبان انگلیسی
SCImago Institutions Rankings
نام اختصاری رتبه‌بندی «سایمگو»
هدف ارائة ابزار جامع علم‌سنجی برای مؤسسه‌ها، سیاست‌گذاران، و مدیران پژوهشی که به آنها کمک می‌کند برون‌دادهای پژوهشی خود را تحلیل و ارزیابی کنند و بر پایة آن راه‌هایی برای بهبود وضع خود را بیابند.
ناشر(ان)
Scimago Lab
زمان شروع 1388   (2009)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر 5000
شمار سنجه‌ها 13
شرح و وزن سنجه‌ها
 1. انتشارات: شمار مقاله‌های منتشر شده در مجله‌های نمایه‌شده توسط «اسکوپوس»
 2. همکاری جهانی: شمار مقاله‌های منتشر شده با همکاری کشورهای دیگر
 3. تأثیر تعدیل شده: میانگین امتیاز استناد تعدیل شده بر پایة حوزه‌های موضوعی
 4. انتشارات با کیفیت بالا: نسبت مقاله‌های منتشر شده در مجله‌های با کیفیت بالا (چارک نخست)
 5. شاخص تخصص: تخصص مؤسسه در یک حوزۀ موضوعی (مانند ضریب «جینی»)
 6. نرخ تعالی: سهم مؤسسه از 10% مقاله‌های پر استناد
 7. رهبری علمی: درصد مقاله‌هایی که مؤسسه در آنها نقش اصلی را ایفا می‌کند
 8. تعالی همراه با رهبری: ترکیب دو شاخص «نرخ تعالی» و «رهبری علمی»
 9. مجموع استعدادهای علمی: شمار پدیدآوران دارای مقاله در یک دورة زمانی
 10. دانش خلاق: شمار انتشاراتی که در پروانه‌های ثبت اختراع به آنها استناد شده است
 11. تأثیر فناوری: درصد انتشاراتی که در پروانه‌های ثبت اختراع به آنها استناد شده است
 12. حجم وب: شمار صفحه‌های اینترنتی وبگاه مؤسسه بر پایة نتایج «گوگل»
 13. پیوندهای به دامنة مؤسسه: شمار پیوندهای خارجی به دامنۀ وبگاه مؤسسه
معیار ورود به ارزیابی داشتن دست‌کم 100 مقاله در نمایه‌نامۀ «اسکوپوس» طی سال پیش
منبع(های) گردآوری داده انتشارات «الزویر»؛ نمایه‌نامۀ استنادی «اسکوپوس»؛ پایگاه آماری پروانه‌های ثبت اختراع جهانی وابسته به دفتر پروانه‌های ثبت اختراع اروپا؛ «گوگل»؛ و پرسشنامه‌ای که مؤسسه‌ها پر می‌کنند.
پایگاه وب
اطلاعات تماس
getintouch@scimagolab.com

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی وب پژوهشگاه‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاد.

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»
کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل است.دیدگاه شما
پشتیبانی فنی