یال

رتبه‌بندی حوزه‌ای علمی دانشگاه‌های جهان


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی حوزه‌ای علمی دانشگاه‌های جهان

درباره


نام رتبه‌بندی حوزه‌ای علمی دانشگاه‌های جهان
نام به زبان انگلیسی
Academic Ranking of World Universities-Field (ARWU-FIELD)
نام اختصاری رتبه‌بندی حوزه‌ای «شانگهای»
موضوع / حوزه علوم اجتماعی (عاج) , ریاضیات و علوم طبیعی (رطب) , مهندسی/ فناوری و علوم رایانه (منا) , علوم زیستی و کشاورزی (زیس) , پزشکی بالینی و داروسازی (پاب)
ناشر(ان)
Shanghai Ranking Consultancy
زمان شروع 1386   (2007)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر در هر موضوع/ حوزه 200
شمار سنجه‌ها 6
شرح و وزن سنجه‌ها

 

رطب

منا

عاج

زیس

پاب

دانش‌آموختگان برندۀ جایزۀ «نوبل» یا جایزۀ «فیلدز»

10%

0

10%

10%

10%

اعضای هیئت علمی برندۀ جایزۀ «نوبل» یا جایزۀ «فیلدز»

15%

0

15%

15%

15%

پژوهشگران پر استناد در 21 حوزۀ موضوعی

25%

25%

25%

25%

25%

مقاله‌های منتشر شده در نمایه‌های استنادی علوم و علوم اجتماعی

25%

25%

25%

25%

25%

نسبت مقاله‌های منتشر شده در 20 درصد نخست فهرست مجله‌ها

25%

25%

25%

25%

25%

مخارج پژوهشی مربوط به مهندسی

0

25%

0

0

0

 
معیار ورود به ارزیابی داشتن یکی از این معیارها: برندۀ جایزۀ «نوبل»، برندۀ مدال «فیلدز»، پژوهشگر پراستناد، پدیدآور مقاله در مجله‌های «ساینس» یا «نیچر»، یا شمار بسیاری مقاله در نمایه‌های استنادی علوم (SCIE) و علوم اجتماعی (SSCI).
منبع(های) گردآوری داده نمایه‌نامۀ استنادی «وب آو ساینس»؛ مجله‌های «ساینس» و «نیچر»؛ جایزۀ «نوبل» (فیزیک، شیمی، پزشکی، و اقتصاد)؛ جایزۀ «فیلدز» در ریاضیات؛ فهرست پژوهشگران پر استناد «تامسون رویترز»؛ پرسشنامه‌ای که مؤسسه‌ها پر می‌کنند.
پایگاه وب
اطلاعات تماس
contact@shanghairanking.com

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری «لایدن»
ارائۀ یک نظام سنجش دقیق برای ارزیابی تأثیر علمی مؤسسه‌ها و مشارکت آنها در همکاری‌های علمی، بر پایة مجموعه‌ای از شاخص‌های متناسب علم‌سنجی نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی است. «لایدن» خروجی‌های پژوهشی و انتشارات مؤسسه‌ها می‌سنجد.

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»
هدف از انتشار این نظام رتبه‌بندی تشویق دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی به حضور بیشتر و فعال‌تر در محیط وب است. پایگاه «گوگل اسکالر» که منبع کلیدی این نظام رتبه‌بندی برای گردآوری داده‌ها است، از پایگاه‌های رایگان در محیط وب است که نقش مهمی در ارتباط علمی و دسترسی به منابع دانشگاهی دارد. حضور بیشتر یک مؤسسه در محیط وب می‌تواند بر شمار استنادهای دریافتی آن تأثیرگذار باشد.

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار
ارائۀ چشم‌اندازی جامع از وضعیت و سیاست‌های کنونی محیط زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه‌های کشورهای گوناگون برای جلب توجه مدیران و سیاست‌گذاران در محیط‌های دانشگاهی به مسائل زیست‌محیطی و مصرف انرژی.دیدگاه شما
پشتیبانی فنی