یال

رتبه‌بندی موضوعی علمی دانشگاه‌های جهان


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی موضوعی علمی دانشگاه‌های جهان

درباره


نام رتبه‌بندی موضوعی علمی دانشگاه‌های جهان
نام به زبان انگلیسی
Academic Ranking of World Universities-Subject (ARWU-SUBJECT)
نام اختصاری رتبه‌بندی موضوعی «شانگهای»
موضوع / حوزه علوم طبیعی (6 موضوع) , علوم زیستی (4 موضوع) , مهندسی (22 موضوع) , علوم پزشکی (6 موضوع) , علوم اجتماعی (14 موضوع)
روش‌شناسی رتبه‌بندی موضوعی «شانگهای» مؤسسه‌ها را در 52 حوزۀ موضوعی (شش موضوع در علوم طبیعی، چهار موضوع در علوم زیستی، 22 موضوع در مهندسی، شش موضوع در علوم پزشکی، و 14 موضوع در علوم اجتماعی) بر پایۀ پنج سنجۀ گوناگون ارزیابی می‌کند.
ناشر(ان)
Shanghai Ranking Consultancy
زمان شروع 1388   (2009)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر در هر موضوع/ حوزه گوناگون
شمار سنجه‌ها 5
شرح و وزن سنجه‌ها
  1. شمار انتشارات (PUB)
  2. تأثیر استنادی نرمال‌ شده (CNCI)
  3. جوایز اعضای هیئت علمی (AWARD)
  4. نسبت همکاری‌های علمی جهانی (IC)
  5. شمار مقاله‌های یک مؤسسه در نشریه‌های برتر (TOP)

پانویس‌ها

معیار ورود به ارزیابی مؤسسه‌هایی ارزیابی خواهند شد که دست‌کم شماری مقاله درنمایه‌نامۀ «وب آو ساینس» در پنج سال گذشته (برای مثال برای رتبه‌بندی 2017 شمار مقاله‌های 2011 تا 2015 شمارش می‌شود) داشته باشند. شمار مقاله‌ها برای ورود به گام ارزیابی در موضوع‌های گوناگون متفاوت است. برای مثال، در مهندسی هوافضا مؤسسه‌ها دست‌کم باید 25 مقاله در پنج سال گذشته داشته باشند، ولی در شیمی، یا فیزیک، یا پزشکی کلینیکی 200 مقاله.
منبع(های) گردآوری داده نمایه‌نامۀ استنادی «وب آو ساینس»؛ پایگاه «اینسایتس»؛ و دبیرخانه‌های جایزه‌های معتبر جهانی.
پایگاه وب
اطلاعات تماس
contact@shanghairanking.com

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی وب پژوهشگاه‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاد.

رتبه‌بندی مؤسسه‌های آکادمیک «نیچر ایندکس»
هرساله «نیچر ایندکس» به رتبه‌بندی مؤسسه‌ها در سراسر جهان بر پایۀ دستاوردهای پژوهشی آنها در سال گذشته که کیفیت بالایی دارند می‌پردازد. دانستن این امر مهم است که این رتبه‌بندی بر پایۀ بخش محدودی از دستاوردهای پژوهشی مؤسسه‌ها انجام می‌شود و برای درک بهتر جایگاه مؤسسه‌ها باید نظام‌های رتبه‌بندی دیگر نیز مرور شوند.

رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری «لایدن»
ارائۀ یک نظام سنجش دقیق برای ارزیابی تأثیر علمی مؤسسه‌ها و مشارکت آنها در همکاری‌های علمی، بر پایة مجموعه‌ای از شاخص‌های متناسب علم‌سنجی نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی است. «لایدن» خروجی‌های پژوهشی و انتشارات مؤسسه‌ها می‌سنجد.دیدگاه شما