یال

رتبه‌بندی موضوعی علمی دانشگاه‌های جهان


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی موضوعی علمی دانشگاه‌های جهان

درباره


نام رتبه‌بندی موضوعی علمی دانشگاه‌های جهان
نام به زبان انگلیسی
Academic Ranking of World Universities-Subject (ARWU-SUBJECT)
نام اختصاری رتبه‌بندی موضوعی «شانگهای»
موضوع / حوزه علوم طبیعی (6 موضوع) , علوم زیستی (4 موضوع) , مهندسی (22 موضوع) , علوم پزشکی (6 موضوع) , علوم اجتماعی (14 موضوع)
روش‌شناسی رتبه‌بندی موضوعی «شانگهای» مؤسسه‌ها را در 52 حوزۀ موضوعی (شش موضوع در علوم طبیعی، چهار موضوع در علوم زیستی، 22 موضوع در مهندسی، شش موضوع در علوم پزشکی، و 14 موضوع در علوم اجتماعی) بر پایۀ پنج سنجۀ گوناگون ارزیابی می‌کند.
ناشر(ان)
Shanghai Ranking Consultancy
زمان شروع 1388   (2009)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر در هر موضوع/ حوزه گوناگون
شمار سنجه‌ها 5
شرح و وزن سنجه‌ها
  1. شمار انتشارات (PUB)
  2. تأثیر استنادی نرمال‌ شده (CNCI)
  3. جوایز اعضای هیئت علمی (AWARD)
  4. نسبت همکاری‌های علمی جهانی (IC)
  5. شمار مقاله‌های یک مؤسسه در نشریه‌های برتر (TOP)

پانویس‌ها

معیار ورود به ارزیابی مؤسسه‌هایی ارزیابی خواهند شد که دست‌کم شماری مقاله درنمایه‌نامۀ «وب آو ساینس» در پنج سال گذشته (برای مثال برای رتبه‌بندی 2017 شمار مقاله‌های 2011 تا 2015 شمارش می‌شود) داشته باشند. شمار مقاله‌ها برای ورود به گام ارزیابی در موضوع‌های گوناگون متفاوت است. برای مثال، در مهندسی هوافضا مؤسسه‌ها دست‌کم باید 25 مقاله در پنج سال گذشته داشته باشند، ولی در شیمی، یا فیزیک، یا پزشکی کلینیکی 200 مقاله.
منبع(های) گردآوری داده نمایه‌نامۀ استنادی «وب آو ساینس»؛ پایگاه «اینسایتس»؛ و دبیرخانه‌های جایزه‌های معتبر جهانی.
پایگاه وب
اطلاعات تماس
contact@shanghairanking.com

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»
سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایۀ چهار حوزۀ کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی، و پایداری مالی) است. افزون بر این، مدیران دانشگاه می‌توانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز مؤسسۀ هدف خود را برای ادامه تحصیل آسان‌تر برگزینند.دیدگاه شما
پشتیبانی فنی