یال

رتبه‌بندی موضوعی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی موضوعی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»

درباره


نام رتبه‌بندی موضوعی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»
نام به زبان انگلیسی
QS World University Rankings by Subject
نام اختصاری رتبه‌بندی موضوعی «کیو. اس.»
موضوع / حوزه 1باستان‌شناسی 2هنر و طراحی 3زبان و ادبیات انگلیسی 4تاریخ 5زبان‌شناسی 6زبان‌های نوین 7هنرهای نمایشی 8فلسفه , 1مهندسی شیمی 2مهندسی عمران و سازه 3علوم رایانه 4مهندسی برق و الکترونیک 5مهندسی مکانیک هوافضا و مهندسی صنایع 6مهندسی معدن , 1کشاورزی و جنگل‌داری 2زیست‌شناسی 3دندان‌پزشکی 4پزشکی 5پرستاری 6داروشناسی و داروسازی 7روان‌شناسی 8دامپزشکی , 1فیزیک و ستاره‌شناسی 2ریاضیات 3محیط زیست 4زمین‌شناسی و دریانوردی 5شیمی 6علوم مواد 7جغرافیا , 1حسابداری و مدیریت مالی، 2مردم‌شناسی 3کسب و کار و مدیریت، 4جامعه‌شناسی 5ارتباطات 6علوم سیاسی 7علوم تربیتی 8مطالعات توسعه 9آمار 10 اقتصاد 11حقوق 12خط‌مشی اجتماعی
ناشر(ان)
Quacquarelli Symonds Limited
زمان شروع 1390   (2011)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر در هر موضوع/ حوزه گوناگون
شمار سنجه‌ها 4
شرح و وزن سنجه‌ها
  1. اشتهار علمی
  2. اشتهار شغلی (دیدگاه کارفرماها دربارۀ کیفیت کاری دانش‌آموختگان)
  3. سرانۀ استناد به انتشارات
  4. شاخص «اچ»
معیار ورود به ارزیابی 3000 مؤسسه بر پایة نظام‌های رتبه‌بندی ملی، پیمایش‌های جهانی، درخواست‌ مؤسسه‌ها، و درخواست‌های افراد ارزیابی و با یکدیگر مقایسه می‌کند.
منبع(های) گردآوری داده پیمایش اعضای هیئت علمی دربارۀ جایگاه علمی مؤسسه‌ها؛ پیمایش کارفرمایان پیرامون کیفیت کار دانش‌آموختگان؛ نمایه‌نامۀ استنادی «اسکوپوس»؛ پرسشنامه‌ای که مؤسسه‌ها پر می‌کنند.
پایگاه وب
اطلاعات تماس
rankings@qs.com

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاد

رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان
رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان برترین دانشگاه‌ها را در 227 حوزۀ موضوعی، بر پایۀ شمار مقاله‌های پژوهشی‌شان در نشریه‌های برتر ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. داده‌های لازم برای سنجش عملکرد مؤسسه‌ها از پایگاه «Clarivate Analytics» دریافت می‌شوند.

رتبه‌بندی «یوـ مالتی‌رنک»
ارائۀ ابزاری برای مقایسۀ دقیق، چندوجهی، و کاربرمحور مؤسسه‌های آموزش عالی در جهان.دیدگاه شما