یال

رتبه‌بندی موضوعی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی موضوعی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»

درباره


نام رتبه‌بندی موضوعی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»
نام به زبان انگلیسی
U.S. News Best Global Universities rankings by Subject
نام اختصاری رتبه‌بندی موضوعی «یو. اس. نیوز»
موضوع / حوزه 1کشاورزی 2هنر و علوم انسانی 3زیست‌شناسی و بیوشیمی 4شیمی 5پزشکی بالینی 6علوم رایانه 7اقتصاد و کسب و کار 8مهندسی 9محیط زیست بوم‌شناسی 10زمین‌شناسی , 11ایمنی‌شناسی 12علوم مواد 13ریاضیات 14میکروب‌شناسی 15ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی 16علوم اعصاب و رفتارشناسی 17داروشناسی و سم‌شناسی 18گیاه‌شناسی و جانورشناسی 19روان‌درمانی روان‌شناسی 20علوم اجتماعی و بهداشت عمومی 21علوم فضا
ناشر(ان)
U.S. News
زمان شروع 1393   (2014)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر در هر موضوع/ حوزه 100
شمار سنجه‌ها 10
شرح و وزن سنجه‌ها

 

علوم سخت

علوم نرم

هنر و علوم انسانی

اشتهار جهانی در پژوهش

12/5%

12/5%

20%

اشتهار منطقه‌ای در پژوهش

12/5%

12/5%

15%

شمار انتشارات

15%

17/5%

10%

کتاب‌ها

0

0

5%

همایش‌ها

0

0

1/6%

تأثیر استنادی تعدیل شده

10%

7/5%

7/5%

کل استنادها

15%

12/5%

7/5%

شمار انتشارات موجود در 10 درصد انتشارات پر استناد

15%

17/5%

7/5%

نسبت انتشارات موجود در 10 درصد انتشارات پر استناد

10%

10%

7/5%

همکاری جهانی

10%

10%

5%

 
معیار ورود به ارزیابی 1000 مؤسسۀ برتر بر پایة پایگاه‌های «تامسون رویترز» برای ارزیابی گزینش می‌شوند.
منبع(های) گردآوری داده پیمایش اشتهار علمی «تامسون رویترز»؛ پایگاه «تامسون رویترز این‌سایتس» (Thomson Reuters InCites) ؛ و نمایه‌نامۀ استنادی «وب آو ساینس».
پایگاه وب
اطلاعات تماس
http://usnews.com/info/features/contact

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»
هدف از انتشار این نظام رتبه‌بندی تشویق دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی به حضور بیشتر و فعال‌تر در محیط وب است. پایگاه «گوگل اسکالر» که منبع کلیدی این نظام رتبه‌بندی برای گردآوری داده‌ها است، از پایگاه‌های رایگان در محیط وب است که نقش مهمی در ارتباط علمی و دسترسی به منابع دانشگاهی دارد. حضور بیشتر یک مؤسسه در محیط وب می‌تواند بر شمار استنادهای دریافتی آن تأثیرگذار باشد.

رتبه‌بندی واسپارگاه‌های سازمانی
واسپارگاه‌های سازمانی نقشی کلیدی در فضای پژوهش امروز بازی می‌کنند. این سامانه‌ها با دسترس‌پذیر ساختن آثار پژوهشگران، اساتید، و دانشجویان یک مؤسسه بستری ارزشمند برای پژوهش فراهم می‌کنند و شمار آنها روزبه‌روز در حال افزایش است. دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی کلیدی‌ترین مأموریت این واسپارگاه‌ها است.دیدگاه شما