یال

شاخص توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات


شاخص‌ها


جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های علم، فناوری، و نوآوری »  شاخص توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات

درباره


نام شاخص توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات
نام به زبان انگلیسی
ICT Development Index (IDI)
نام اختصاری شاخص توسعۀ فاوا
توصیف «شاخص توسعۀ فاوا» برای پایش و مقایسۀ توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای گوناگون است. سنجش سطح و تحول فاوا در طول زمان، اندازه‌گیری پیشرفت فاوا در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، ارزیابی شکاف دیجیتال، و سنجش توسعۀ پتانسیل‌های فاوا در کشورها از هدف‌های کلیدی این شاخص هستند. دسترسی (40% امتیاز)، استفاده (40% امتیاز)، و مهارت‌ها (20% امتیاز) از ابعاد اندازه‌گیری این شاخص هستند.
ناشر(ان)
International Telecommunication Union, United Nations
زمان شروع 1388   (2009)
دوره انتشار نامنظم
شمار سنجه‌ها 11
شرح و وزن سنجه‌ها
 1. شمار مشترکان تلفن ثابت در هر 100 شهروند (8% امتیاز)
 2. شمار مشترکان تلفن همراه در هر 100 شهروند (8% امتیاز)
 3. پهنای باند جهانی به ازای هر کاربر اینترنت (8% امتیاز)
 4. نسبت خانوارهای دارای رایانه (8% امتیاز)
 5. نسبت خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت (8% امتیاز)
 6. نسبت کاربران اینترنت (13/33% امتیاز)
 7. شمار مشترکان پهن‌باند ثابت در هر 100 شهروند (13/33% امتیاز)
 8. شمار مشترکان پهن‌باند همراه در هر 100 شهروند (13/33% امتیاز)
 9. میانگین دورۀ آموزش در مدرسه (6/66% امتیاز)
 10. نرخ ثبت نام در دورۀ ابتدایی تا دبیرستان (6/66% امتیاز)
 11. نرخ ثبت نام در دوره‌های دانشگاهی (6/66% امتیاز)
منبع(های) گردآوری داده واحد آمار اتحاديۀ بين‌المللی مخابرات؛ مؤسسۀ آمار «یونسکو» (UIS).
پایگاه وب
اطلاعات تماس
itumail@itu.int

شاخص‌های مرتبط


بودجۀ دولت برای آموزش
«بودجۀ آموزش» نشان‌دهندۀ نسبت هزینه‌های دولت‌ها در بخش آموزش به تولید ناخالص داخلی و سهم آن از همة هزینه‌ها (بهداشت، خدمات اجتماعی، عمران، و...) است. این شاخص به اندازه‌گیری منابع مالی دولت‌های ملی و محلی به مؤسسه‌های آموزشی (دولتی و خصوصی) و سایر گونه‌های آموزش اختصاص می‌دهند، می‌پردازد.

کاربران اینترنت (به ازای هر 100 نفر)
کاربران اینترنت کسانی هستند که در 21 ماه گذشته (در هر مکانی) از اینترنت استفاده کرده‌اند. ممکن است اتصال به اینترنت با رایانه، تلفن همراه، ابزارهای دیجیتالی شخصی، وسایل بازی، تلویزیون‌های دیجیتالی، یا مانند آنها انجام شود.

شاخص آمادگی شبکه‌ای
«شاخص آمادگی شبکه‌ای» نخستین تلاش برای ساخت مدل مفهومی اندازه‌گیری واقعیت پیچیدۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این شاخص به سنجش عوامل مؤثر بر توان کشورها در بهره‌گیری کارآمد از فناوری می‌پردازد. هدف اصلی شاخص «ان. آر.»، ارائۀ رهنمودهایی به سیاست‌گذاران توسعۀ کشور دربارۀ مؤلفه‌های استفادۀ مؤثر از این فناوری است.دیدگاه شما
پشتیبانی فنی