یال

شاخص‌ها


جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های علم، فناوری، و نوآوری »  کاربران اینترنت

درباره


نام کاربران اینترنت
نام به زبان انگلیسی
Individuals using the Internet (% of population)
نام اختصاری کاربران اینترنت
توصیف کاربران اینترنت کسانی هستند که در 21 ماه گذشته (در هر مکانی) از اینترنت استفاده کرده‌اند. ممکن است اتصال به اینترنت با رایانه، تلفن همراه، ابزارهای دیجیتالی شخصی، وسایل بازی، تلویزیون‌های دیجیتالی، یا مانند آنها انجام شود.
ناشر(ان)
The World Bank Group
زمان شروع 1369   (1990)
دوره انتشار سالانه
شمار سنجه‌ها 2
شرح و وزن سنجه‌ها
  1. شمار کاربران اینترنت
  2. شمار جمعیت کشورها
منبع(های) گردآوری داده واحد آمار اتحاديۀ بين‌المللی مخابرات و برآوردهای بانک جهانی.
پایگاه وب
اطلاعات تماس
data@worldbank.org

شاخص‌های مرتبط


مشترکان تلفن همراه (در هر 100 نفر)
مشترکان تلفن همراه، کاربران یکی از شرکت‌های خدمات عمومی تلفن همراه هستند که دسترسی را به شبکۀ عمومی تلفن فراهم می‌کنند. این شاخص شمار مشترکان همیشگی، و شمار مشترکان اعتباری فعال را (یعنی آنهایی که در سه ماه گذشته از تلفن استفاده کرده‌اند) در بر دارد. این شاخص به مشترکان ارتباط‌های گفتاری و نه گونه‌های دیگر ارتباط می‌پردازد.

شاخص جهانی نوآوری
«شاخص جهانی نوآوری» برای پایش و ارزیابی فضای نوآوری و برون‌دادهای خلاق کشورها است. این شاخص 81 مؤلفه را در هفت گروه ارزیابی می‌کند. بر پایة درون‌مایة این شاخص، نوآوری پیشران رشد اقتصادی و رفاه است.

شاخص آمادگی شبکه‌ای
«شاخص آمادگی شبکه‌ای» نخستین تلاش برای ساخت مدل مفهومی اندازه‌گیری واقعیت پیچیدۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این شاخص به سنجش عوامل مؤثر بر توان کشورها در بهره‌گیری کارآمد از فناوری می‌پردازد. هدف اصلی شاخص «ان. آر.»، ارائۀ رهنمودهایی به سیاست‌گذاران توسعۀ کشور دربارۀ مؤلفه‌های استفادۀ مؤثر از این فناوری است.دیدگاه شما