یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

درباره


نام رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»
نام به زبان انگلیسی
Times Higher Education World University Rankings
نام اختصاری رتبه‌بندی «تایمز»
هدف کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل است.
ناشر(ان)
Times Higher Education
زمان شروع 1383   (2004)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر 1000
شمار سنجه‌ها 13
شرح و وزن سنجه‌ها
 1. پیمایش اشتهار آموزشی (15% امتیاز)
 2. نسبت دانشجو به هیئت علمی (4/5% امتیاز)
 3. نسبت دانشجویان کارشناسی به دانشجویان دکتری (2/25% امتیاز)
 4. نسبت دانش‌آموختگان دکتری به اعضای هیئت علمی (6% امتیاز)
 5. درآمد اختصاصی مؤسسه (2/25% امتیاز)
 6. پیمایش اشتهار پژوهشی (18% امتیاز)
 7. درآمد پژوهشی (6% امتیاز)
 8. بهره‌وری پژوهشی (6% امتیاز)
 9. استناد (30% امتیاز)
 10. نسبت دانشجویان خارجی به دانشجویان داخلی (2/5% امتیاز)
 11. نسبت اعضای هیئت علمی خارجی به اعضای هیئت علمی داخلی (2/5% امتیاز)
 12. همکاری جهانی (2/5% امتیاز)
 13. درآمدهای صنعتی (2/5% امتیاز)
معیار ورود به ارزیابی مؤسسه‌هایی که دانشجوی کارشناسی نمی‌پذیرند یا در پنج سال گذشته کمتر از 200 مقاله در سال منتشر کرده‌اند در این نظام ارزیابی نمی‌شوند. داشتن دست‌کم 200 مقاله برای مؤسسه‌هایی که روی حوزه‌هایی مانند مهندسی یا هنرها کار می‌کنند، نادیده گرفته می‌شود.
منبع(های) گردآوری داده پیمایش‌های گوناگون در بخش‌های متفاوت؛ نمایه‌نامۀ استنادی «اسکوپوس»؛ و پرسشنامه‌ای که مؤسسه‌ها پر می‌کنند.
پایگاه وب
اطلاعات تماس
help@timeshighereducation.co.uk

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»
کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل.دیدگاه شما
پشتیبانی فنی