یال

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها »  رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»

درباره


نام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»
نام به زبان انگلیسی
Top Universities by Google Scholar Citations
نام اختصاری رتبه‌بندی استناد «گوگل اسکالر»
هدف هدف از انتشار این نظام رتبه‌بندی تشویق دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی به حضور بیشتر و فعال‌تر در محیط وب است. پایگاه «گوگل اسکالر» که منبع کلیدی این نظام رتبه‌بندی برای گردآوری داده‌ها است، از پایگاه‌های رایگان در محیط وب است که نقش مهمی در ارتباط علمی و دسترسی به منابع دانشگاهی دارد. حضور بیشتر یک مؤسسه در محیط وب می‌تواند بر شمار استنادهای دریافتی آن تأثیرگذار باشد.
روش‌شناسی این نظام رتبه‌بندی نخست مؤسسه‌ها را از طریق نشانی وب‌سایتشان شناسایی می‌کند. سپس 10 «پروفایل» عمومی مؤسسه‌ها استخراج می‌شود. شمار استنادها برای مؤسسه‌ها محاسبه می‌شود و مؤسسه‌ها به ترتیب شمار استناد رتبه‌بندی می‌شوند. اگر «پروفایل»‌های گوناگونی برای یک پدیدآور در «گوگل اسکالر» وجود داشته باشد، «پروفایلی» در نظر گرفته می‌شود که بهترین عملکرد را داشته باشد.
ناشر(ان)
Cybermetrics Lab, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
زمان شروع 1394   (2015)
دوره انتشار شش ماه یک‌بار
شمار سنجه‌ها 1
شرح و وزن سنجه‌ها
  1. شمار استنادها در «گوگل اسکالر»
معیار ورود به ارزیابی مؤسسه در پایگاه «گوگل اسکالر» یک «پروفایل» داشته باشد.
منبع(های) گردآوری داده «گوگل اسکالر»
پایگاه وب
اطلاعات تماس
http://webometrics.info/en/Contact_Us

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»
ارائة ابزار جامع علم‌سنجی برای مؤسسه‌ها، سیاست‌گذاران، و مدیران پژوهشی که به آنها کمک می‌کند برون‌دادهای پژوهشی خود را تحلیل و ارزیابی کنند و بر پایة آن راه‌هایی برای بهبود وضع خود را بیابند.

رتبه‌بندی «یوـ مالتی‌رنک»
ارائۀ ابزاری برای مقایسۀ دقیق، چندوجهی، و کاربرمحور مؤسسه‌های آموزش عالی در جهان.دیدگاه شما
پشتیبانی فنی