یال

شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»

درباره


نام رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»
نام به زبان انگلیسی
SciVisions University Rankings
نام اختصاری رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»
هدف بهبود علمی مؤسسه‌ها از طریق سیاستگذاری‌های آگاهانه و ارزیابی پیوستۀ پژوهش دانشگاه‌ها با سنجه‌ها درست و مناسب با نگاهی به روندهای جهانی در زمینه‌های علمی و توجه به نیازهای محلی.
ناشر(ان)
The SciVisions Ltd.
زمان شروع 1395   (2016)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر 800
شمار سنجه‌ها 19
شرح و وزن سنجه‌ها

گروه

سنجه

وزن

تأثیر علمی

اشتهار علمی

2%

بهره‌وری علمی

8%

عملکرد پژوهشی

16%

عملکرد پژوهشی (میانگین)

6%

شمار مقاله‌ها در بین 10 درصد برتر مقاله‌های پراستناد

5%

شمار مقاله‌ها در بین 11 تا 20 درصد برتر مقاله‌های پراستناد

2%

پژوهشگران تأثیرگذار

2.5%

پژوهشگران جهانی

2.5%

همکاری جهانی

2%

اندازۀ تیم‌های پژوهشی درون‌سازمانی

2%

تأثیر علمی تیم‌های پژوهشی

2%

تأثیر فناورانه

پیوند علوم ـ فناوری

10%

همکاری دانشگاه و صنعت

5%

تأثیر صنعتی

5%

پژوهشگران دریافت‌کنندۀ کمک هزینۀ پژوهشی

3.5%

پژوهشگران صنعتی

3.5%

اشتهار فناورانه

3%

فضای یادگیری

پژوهشگرانی که به استخدام دانشگاه‌های تأثیرگذار درآمده‌اند

10%

پژوهشگرانی که به استخدام صنعت درآمده‌اند

10%

 
منبع(های) گردآوری داده گزارش استنادی نشریه‌ها (جی.سی.آر.)؛ پایگاه «گوگل اسکالر»؛ وب‌سایت نشریه‌های برتر؛ پایگاه پروانه‌های ثبت اختراع ایالات متحده (یو.اس.پی.تی.او.)؛ پایگاه‌های گوناگون «سای‌ویژنز»
پایگاه وب
اطلاعات تماس
info@scivisions.com

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری «لایدن»
ارائۀ یک نظام سنجش دقیق برای ارزیابی تأثیر علمی مؤسسه‌ها و مشارکت آنها در همکاری‌های علمی، بر پایة مجموعه‌ای از شاخص‌های متناسب علم‌سنجی نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی است. «لایدن» خروجی‌های پژوهشی و انتشارات مؤسسه‌ها می‌سنجد.

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاددیدگاه شما
پشتیبانی فنی