یال

شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»

درباره


نام رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»
نام به زبان انگلیسی
SciVisions University Rankings
نام اختصاری رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»
هدف بهبود علمی مؤسسه‌ها از طریق سیاستگذاری‌های آگاهانه و ارزیابی پیوستۀ پژوهش دانشگاه‌ها با سنجه‌ها درست و مناسب با نگاهی به روندهای جهانی در زمینه‌های علمی و توجه به نیازهای محلی.
ناشر(ان)
The SciVisions Ltd.
زمان شروع 1395   (2016)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر 800
شمار سنجه‌ها 19
شرح و وزن سنجه‌ها

گروه

سنجه

وزن

تأثیر علمی

اشتهار علمی

2%

بهره‌وری علمی

8%

عملکرد پژوهشی

16%

عملکرد پژوهشی (میانگین)

6%

شمار مقاله‌ها در بین 10 درصد برتر مقاله‌های پراستناد

5%

شمار مقاله‌ها در بین 11 تا 20 درصد برتر مقاله‌های پراستناد

2%

پژوهشگران تأثیرگذار

2.5%

پژوهشگران جهانی

2.5%

همکاری جهانی

2%

اندازۀ تیم‌های پژوهشی درون‌سازمانی

2%

تأثیر علمی تیم‌های پژوهشی

2%

تأثیر فناورانه

پیوند علوم ـ فناوری

10%

همکاری دانشگاه و صنعت

5%

تأثیر صنعتی

5%

پژوهشگران دریافت‌کنندۀ کمک هزینۀ پژوهشی

3.5%

پژوهشگران صنعتی

3.5%

اشتهار فناورانه

3%

فضای یادگیری

پژوهشگرانی که به استخدام دانشگاه‌های تأثیرگذار درآمده‌اند

10%

پژوهشگرانی که به استخدام صنعت درآمده‌اند

10%

 
منبع(های) گردآوری داده گزارش استنادی نشریه‌ها (جی.سی.آر.)؛ پایگاه «گوگل اسکالر»؛ وب‌سایت نشریه‌های برتر؛ پایگاه پروانه‌های ثبت اختراع ایالات متحده (یو.اس.پی.تی.او.)؛ پایگاه‌های گوناگون «سای‌ویژنز»
پایگاه وب
اطلاعات تماس
info@scivisions.com

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»
ارائة ابزار جامع علم‌سنجی برای مؤسسه‌ها، سیاست‌گذاران، و مدیران پژوهشی که به آنها کمک می‌کند برون‌دادهای پژوهشی خود را تحلیل و ارزیابی کنند و بر پایة آن راه‌هایی برای بهبود وضع خود را بیابند.

رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان
نخستین هدف این نظام آگاهی از جایگاه جهانی دانشگاه‌های چین بود، ولی با استقبال گسترده در سراسر جهان روبه‌رو شد. هدف کنونی از انتشار این رتبه‌بندی، ارزیابی ممتازی مؤسسه‌ها است.دیدگاه شما
پشتیبانی فنی