یال

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» (2015)


نگارش   1395/06/01

بر پایۀ ویرایش 2015 رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» که در سال 2014 منتشر شده است سه مؤسسۀ ایرانی در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام قرار گرفته‌اند. دانشگاه‌های «تهران»، «صنعتی شریف»، و «صنعتی اصفهان» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست به چشم می‌خورد و توانسته‌اند به ترتیب رتبه‌های نخست تا سوم ملی را به خود اختصاص دهند.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا برای ارائه درکی بهتر از چگونگی مقایسه مؤسسه‌ها در سراسر دنیا ارائه شده است. با توجه به افزایش دانشجویانی که قصد ادامۀ تحصیل در کشورهای خارجی دارند، رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا ـ که به‌ویژه بر اشتهار و پژوهش‌های علمی مؤسسه‌ها به طور کلی تمرکز دارد ـ می‌تواند به آنها در انتخاب کمک کند. این نظام در سال 2015 به رتبه‌بندی 750 مؤسسه برتر از 49 کشور جهان پرداخته است. مؤسسۀ «یو. اس. نیوز» از 10 شاخص اصلی برای ارزیابی وضعیت کنونی مؤسسه‌ها استفاده می‌کند و نام 500 مؤسسه برتر را بر روی وبگاه خود منتشر می‌کند. در جدول یک امتیاز کل و رتبه‌های ملی، آسیایی، و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو رتبۀ آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبه در آسیا

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

8/ 34

1

52

360

دانشگاه صنعتی شریف

7/ 33

2

59

377

دانشگاه صنعتی اصفهان

5/ 28

3

82

472

 
 
جدول 2. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»

نام مؤسسه

اشتهار جهانی پژوهشی

اشتهار منطقه‌ای پژوهشی

شمار انتشارات

تأثیر استنادی تعدیل‌شده

کل استناده

شمار انتشارات پر استناد

نسبت انتشارات پر استناد

همکاری جهانی

شمار دانش‌آموختگان دکتری

نسبت دانش‌آموختگان دکتری

دانشگاه تهران

198

203

250

700

397

462

690

100

178

461

دانشگاه صنعتی شریف

197

225

453

558

474

512

589

55

695

196

دانشگاه صنعتی اصفهان

504

358

475

578

510

576

618

51

673

176

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2014 نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»، «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «MIT»، «University of California--Berkeley»، «Stanford University»، «University of Oxford»، «University of Cambridge»، «California Institute of Technology»، «University of California--Los Angeles»، «University of Chicago»، و «Columbia University» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»
کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل است. رویکرد این نظام رتبه‌بندی بیشتر سنجش ارتباط بین مؤسسه‌ها و صنعت و کسب‌وکار است.

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاد

رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری «لایدن»
ارائۀ یک نظام سنجش دقیق برای ارزیابی تأثیر علمی مؤسسه‌ها و مشارکت آنها در همکاری‌های علمی، بر پایة مجموعه‌ای از شاخص‌های متناسب علم‌سنجی نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی است. «لایدن» خروجی‌های پژوهشی و انتشارات مؤسسه‌ها می‌سنجد.دیدگاه شما