یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار (2015)


نگارش   1395/06/01

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» گزارش سال 2015 خود را دربارۀ توسعۀ پایدار در مؤسسه‌های آموزشی ـ پژوهشی  منتشر کرده که بر پایۀ آن یک مؤسسۀ ایرانی توانسته است در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند. «دانشگاه زنجان»، تنها مؤسسه‌ای است که نامش در این فهرست به چشم می‌خورد.

«گرین‌متریک» با هدف ارائۀ چشم‌اندازی جامع از شرایط و سیاست‌های فعلی مرتبط با محیط زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه‌های کشورهای گوناگون راه‌اندازی شده است. «گرین‌متریک» در نوع خودش منحصربه‌فرد و ابزاری است برای جلب توجه مدیران و سیاست‌گذاران در محیط‌های دانشگاهی به مسائل زیست‌محیطی و مصرف انرژی. محیط و زیرساخت، انرژی و تغییرات اقلیمی، مدیریت پسماند، آب، حمل و نقل، و آموزش شاخص‌هایی هستند که در این نظام رتبه‌بندی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در جدول یک امتیاز کل و رتبۀ جهانی «دانشگاه زنجان» و در جدول دو رتبۀ این مؤسسه در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ جهانی

دانشگاه زنجان

5746

69

 

 

جدول 2. امتیاز و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک»

نام مؤسسه

 

محیط و زیرساخت

انرژی و تغییرات اقلیمی

مدیریت پسماند

آب

حمل و نقل

آموزش

دانشگاه زنجان

امتیاز

885

861

1575

730

905

790

رتبه

17

206

110

99

103

53

                 
 

 

بر پایۀ گزارش سال 2015 رتبه‌بندی «گرین‌متریک»، «University of Nottingham» دارای بیش‌ترین امتیاز و سبزترین مؤسسۀ دنیا است. همچنین، پس از این مؤسسه، مؤسسه‌های «University of Connecticut »، «University of California Davis»، «University College Cork»، «University of Oxford»، «University of California, Berkeley»، «University of North Carolina Chapel Hill »، «University of Bradford»، «Universite de Sherbrooke»، و «Northeastern University»  جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 


شاخص‌های مرتبط
دیدگاه شما