یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار (2014)


نگارش   1395/06/01

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» گزارش سال 2014 خود را دربارۀ توسعۀ پایدار در مؤسسه‌های آموزشی ـ پژوهشی  منتشر کرده که بر پایۀ آن یک مؤسسۀ ایرانی توانسته است در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند. «دانشگاه زنجان»، تنها مؤسسه‌ای است که نامش در این فهرست به چشم می‌خورد.

«گرین‌متریک» با هدف ارائۀ چشم‌اندازی جامع از شرایط و سیاست‌های فعلی مرتبط با محیط زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه‌های کشورهای گوناگون راه‌اندازی شده است. «گرین‌متریک» در نوع خودش منحصربه‌فرد و ابزاری است برای جلب توجه مدیران و سیاست‌گذاران در محیط‌های دانشگاهی به مسائل زیست‌محیطی و مصرف انرژی. محیط و زیرساخت، انرژی و تغییرات اقلیمی، مدیریت پسماند، آب، حمل و نقل، و آموزش شاخص‌هایی هستند که در این نظام رتبه‌بندی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در جدول یک امتیاز کل و رتبۀ جهانی «دانشگاه زنجان» و در جدول دو رتبۀ این مؤسسه در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ جهانی

دانشگاه زنجان

5820

128

 

 

جدول 2. امتیاز و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک»

نام مؤسسه

 

محیط و زیرساخت

انرژی و تغییرات اقلیمی

مدیریت پسماند

آب

حمل و نقل

آموزش

دانشگاه زنجان

امتیاز

835

1160

1200

750

1450

425

رتبه

30

201

216

161

37

213

                 
 

 

بر پایۀ گزارش سال 2014 رتبه‌بندی «گرین‌متریک»، «University of Nottingham» دارای بیش‌ترین امتیاز و سبزترین مؤسسۀ دنیا است. همچنین، پس از این مؤسسه، مؤسسه‌های «University College Cork»، «Nottingham Trent University»، «University of California Davis»، «University of Oxford»، «University of Bradford»، «University of Connecticut»، «Universitat fur Bodenkultur Wien»، «University of California, Berkeley»، و «Northeastern University»  جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو»
این نظام رتبه‌بندی ابزاری برای تجزیه و تحلیل وضعیت کشورها و مقایسۀ آنها با یکدیگر بر پایة مدارک علمی و دانشگاهی منتشر شده در جهان است. در این نظام، کشورها بر پایة شاخص‌های گوناگونی قابل رتبه‌بندی هستند.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان
سنجش کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان؛ ارزیابی جایگاه اعضای هیئت علمی مؤسسه‌ها؛ مشاوره به دولت‌ها و مؤسسه‌ها؛ و ارائة سیاهة قابل اعتماد از جایگاه مؤسسه‌ها به دانشجویان.

رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان
رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان برترین دانشگاه‌ها را در 227 حوزۀ موضوعی، بر پایۀ شمار مقاله‌های پژوهشی‌شان در نشریه‌های برتر ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. داده‌های لازم برای سنجش عملکرد مؤسسه‌ها از پایگاه «Clarivate Analytics» دریافت می‌شوند.دیدگاه شما