یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار (2016)


نگارش   1395/10/11

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» گزارش سال 2016 خود را دربارۀ توسعۀ پایدار در مؤسسه‌های آموزشی ـ پژوهشی  منتشر کرده که بر پایۀ آن سه مؤسسۀ ایرانی توانسته‌اند در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند. دانشگاه‌های «زنجان»، «فردوسی مشهد»، و «تهران» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست به چشم می‌خورد.

«گرین‌متریک» با هدف ارائۀ چشم‌اندازی جامع از شرایط و سیاست‌های مرتبط با محیط زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه‌های کشورهای گوناگون راه‌اندازی شده است. «گرین‌متریک» در نوع خودش منحصربه‌فرد و ابزاری است برای جلب توجه مدیران و سیاست‌گذاران در محیط‌های دانشگاهی به مسائل زیست‌محیطی و مصرف انرژی. محیط و زیرساخت، انرژی و تغییرات اقلیمی، مدیریت پسماند، آب، حمل و نقل، و آموزش شاخص‌هایی هستند که در این نظام رتبه‌بندی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها استفاده می‌شوند. در جدول یک امتیاز کل و رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانی برتر و در جدول دو رتبۀ مؤسسه‌ها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ جهانی

دانشگاه زنجان

5971

75

دانشگاه فردوسی مشهد

4484

238

دانشگاه تهران

3109

431

 

 

جدول 2. امتیاز و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک»

نام مؤسسه

محیط و زیرساخت

انرژی و تغییرات اقلیمی

مدیریت پسماند

آب

حمل و نقل

آموزش

دانشگاه زنجان

امتیاز

1250

610

975

655

1029

1452

رتبه

11

346

281

84

110

15

دانشگاه فردوسی مشهد

امتیاز

853

1027

975

210

1053

366

رتبه

184

97

289

401

100

419

دانشگاه تهران

امتیاز

196

387

1152

200

751

423

رتبه

503

455

206

409

300

384

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2016 رتبه‌بندی «گرین‌متریک»، «University of California Davis» دارای بیش‌ترین امتیاز و سبزترین مؤسسۀ دنیا است. همچنین، پس از این مؤسسه، مؤسسه‌های «University of Nottingham»، «Wageningen University & Research»، «University of Connecticut»، «University of Oxford»، «Universitat fur Bodenkultur Wien»، «Keele University»، «University of California Berkeley»، «Nottingham Trent University»، و «Newcastle University»  جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


شاخص‌های مرتبط
دیدگاه شما