یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار (2017)


نگارش   1396/09/30

بر پایۀ ویرایش 2017 رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار، 10 مؤسسۀ ایرانی در فهرست سبزترین‌های جهان جای گرفته‌اند. دانشگاه‌های «زنجان»، «کاشان»، «اصفهان»، «شیراز»، «فردوسی مشهد»، «آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات»، «صنعتی امیرکبیر»، «گیلان»، «تهران»، و «الزهرا» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست است.

در ویرایش 2017 نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک» 619 مؤسسه از سراسر جهان ارزیابی شده‌اند. «گرین‌متریک» با هدف ارائۀ چشم‌اندازی فراگیر از شرایط و سیاست‌های در پیوند با محیط‌زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه‌های کشورهای گوناگون راه‌اندازی شده است. «گرین‌متریک» در نوع خود یگانه و ابزاری برای جلب توجه مدیران و سیاست‌گذاران در محیط‌های دانشگاهی به مسائل زیست‌محیطی و مصرف انرژی است. محیط و زیرساخت، انرژی و تغییرات اقلیمی، مدیریت پسماند، آب، حمل‌ونقل، و آموزش سنجه‌هایی هستند که در این نظام رتبه‌بندی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها به‌کار می‌روند. منبع داده‌های «گرین‌متریک» برای ارزیابی مؤسسه‌ها، پرسشنامه‌ای است که می‌فرستند. در جدول یک، امتیاز کل و رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانی برتر و در جدول دو، امتیاز مؤسسه‌ها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ جهانی

دانشگاه زنجان

6171

47

دانشگاه کاشان

5619

109

دانشگاه اصفهان

5018

197

دانشگاه شیراز

4827

228

دانشگاه فردوسی مشهد

4559

281

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4532

286

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4442

311

دانشگاه گیلان

4384

326

دانشگاه تهران

3919

414

دانشگاه الزهرا

3596

459

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک»

نام مؤسسه

محیط و زیرساخت

انرژی و تغییرات اقلیمی

مدیریت پسماند

آب

حمل و نقل

آموزش

دانشگاه زنجان

1028

997

1551

755

963

877

دانشگاه کاشان

905

1177

1203

575

1112

647

دانشگاه اصفهان

795

1232

1053

640

963

335

دانشگاه شیراز

852

849

876

580

1013

657

دانشگاه فردوسی مشهد

907

1003

1101

210

1013

325

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

932

997

1050

120

861

572

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

357

753

1101

440

1213

578

دانشگاه گیلان

856

1032

897

695

711

193

دانشگاه تهران

520

389

1125

375

963

547

دانشگاه الزهرا

464

940

951

145

711

385

 

 

بر پایۀ گزارش 2017 «گرین‌متریک» «Wageningen University & Research»  با بیشترین امتیاز، سبزترین مؤسسۀ جهان است و «University of Nottingham»، «University of California Davis»، «University of Bradford»، «Nottingham Trent University»، «University of Oxford»، «University of Connecticut»، «Bangor University»، «University College Cork»، و «Hochschule Trier – Umwelt-Campus Birkenfeld»  در رتبه‌های دوم تا دهم جای گرفته‌اند.


مرجع گزارشدیدگاه شما