یال

رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی

رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی (2015)


نگارش   1395/06/01

بر پایۀ گزارش سالانه نظام رتبه‌بندی موضوعی «یورپ» دربارۀ رتبۀ مؤسسه‌ها در سال 2015، نه مؤسسۀ ایرانی به فهرست مؤسسه‌های برتر در موضوع‌های 23 گانه راه یافته‌اند. دانشگاه‌های «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «علم و صنعت»، «فردوسی مشهد»، و «تبریز» مؤسسه‌هایی هستند که توانسته‌اند در این فهرست قرار گیرند.

نظام رتبه‌بندی موضوعی «یورپ» مؤسسه‌های پیشرو دنیا را در 23 حوزۀ موضوعی، شامل ریاضیات، علوم فیزیکی، شیمی، زمین‌شناسی، محیط زیست، زیست‌شناسی، کشاورزی و دامپزشکی، علوم رایانه و اطلاعات، مهندسی، فناوری، علوم پزشکی و بهداشت، معماری و طراحی، علوم تربیتی، اقتصاد، تجارت، مدیریت، گردشگری، و خدمات، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم شناختی، حقوق و مطالعات قانونی، مطالعات نگارش و هنرهای خلاق، زبان، ارتباطات، و فرهنگ، تاریخ و باستان‌شناسی، فلسفه و مطالعات مذهبی، و حوزه‌های میان‌رشته‌ای، بر پایۀ پنج شاخص کمی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در جدول زیر رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانی در موضوع‌های متفاوت آمده است.

 

رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی موضوعی «یورپ»

حوزۀ موضوعی

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ریاضیات

277

143

186

177

289

467

541

ـ

543

علوم فیزیکی

623

292

702

368

795

848

733

ـ

655

شیمی

387

372

477

307

790

585

730

583

468

زمین‌شناسی

265

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

محیط زیست

432

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

زیست‌شناسی

345

ـ

ـ

755

ـ

ـ

963

506

607

کشاورزی

191

ـ

ـ

538

ـ

487

ـ

ـ

ـ

رایانه

179

211

160

299

232

558

ـ

ـ

516

مهندسی

124

152

146

221

235

468

462

686

566

فناوری

185

243

451

386

406

 

 

353

453

پزشکی

771

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

217

403

معماری و طراحی

188

ـ

90

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

روان‌شناسی

630

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

413

612

هنرها

ـ

ـ

36

ـ

ـ

9

ـ

ـ

ـ

میان‌رشته‌ای

382

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

 

 


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان
سنجش کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان؛ ارزیابی جایگاه اعضای هیئت علمی مؤسسه‌ها؛ مشاوره به دولت‌ها و مؤسسه‌ها؛ و ارائة سیاهة قابل اعتماد از جایگاه مؤسسه‌ها به دانشجویان.

رتبه‌بندی کیفیت پژوهش «آی. تی. یو.»
نظام رتبه‌بندی «آی. تی. یو.» به دنبال ارزیابی دانشگاه‌های جهان اسلام و رتبه‌بندی آنها در زمینۀ کیفیت پژوهش است. این نظام بیش از 450 مؤسسه را در بیش از 30 کشور مسلمان ارزیابی می‌کند.دیدگاه شما