یال

رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو»


شاخص‌ها


جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های علم، فناوری، و نوآوری »  رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو»

رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو» (2015)


نگارش   1395/10/28

آزمایشگاه «سکیمگو» از مراکز علم‌سنجی جهانی است که بر پایۀ شاخص‌های گوناگون به ارزیابی توان علمی کشورها می‌پردازد. شاخص‌هایی چون شمار مدارک، شمار مدارک استنادپذیر، شمار استنادها، شمار خوداستنادی‌ها، سرانۀ استناد به هر مدرک، و شاخص «اچ» از جمله شاخص‌های «سکیمگو» برای رتبه‌بندی کشورها هستند. بر پایۀ گزارش این مرکز در سال 2015، ایران در جایگاه 16 جهان از نظر تولید علم ایستاده است. در جدول زیر آمار هرکدام از شاخص‌ها به همراه رتبۀ جهانی ایران گزارش شده است.

 

جایگاه ایران در شاخص‌های گوناگون رتبه‌بندی «سکیمگو»

شاخص‌ها

ارزش‌ها

رتبۀ جهانی ایران

شمار مدارک

39727

16

شمار مدارک استنادپذیر

37587

16

شمار استنادها

14341

23

شمار خوداستنادی‌ها

6632

16

سرانۀ استناد به مدارک

36/ 0

173

شاخص «اچ»

199

42

 

 

بر پایۀ این گزارش، کشور «ایالات متحده» با انتشار 567007 مدرک در جایگاه نخست جهان قرار دارد. همچنین، در این نظام رتبه‌بندی ایران جایگاه نخست (بر پایه شمار مدارک منتشره) را در بین کشورهای منطقه به دست آورده است. در جدول زیر آمار شاخص‌های گوناگون کشورهای منطقه ارائه شده است.

 

آمار و رتبۀ منطقه‌ای کشورهای منطقه در شاخص‌های گوناگون رتبه‌بندی «سکیمگو»

کشورهای منطقه

مدارک

مدارک استنادپذیر

استنادها

خوداستنادی‌ها

سرانۀ اسنتاد

شاخص «اچ»

شمار

رتبه

شمار

رتبه

شمار

رتبه

شمار

رتبه

نسبت

رتبه

آمار

رتبه

ایران

39727

1

37587

1

14341

1

6632

1

0.36

20

199

3

ترکیه

39275

2

34845

2

11382

3

3027

2

0.29

22

296

2

رژیم اشغالگر قدس

18040

3

16164

4

11898

2

2210

3

0.66

8

536

1

عربستان

17529

4

16529

3

11219

4

2906

4

0.64

10

195

4

مصر

14800

5

14027

5

6526

5

1820

5

0.44

15

184

5

پاکستان

10962

6

10318

6

4394

6

1528

6

0.4

17

166

6

امارات متحده عربی

3858

7

3479

7

1521

8

311

8

0.39

18

130

9

قطر

2766

8

2509

8

1552

7

321

7

0.56

12

86

14

اردن

2313

9

2168

9

771

12

131

11

0.33

21

112

11

لبنان

2076

10

1860

11

986

10

123

12

0.47

13

138

7

قزاقستان

2062

11

1980

10

290

19

71

15

0.14

26

68

17

عراق

1793

12

1707

12

672

13

178

9

0.37

19

59

20

عمان

1461

13

1337

13

623

14

95

13

0.43

16

91

13

کویت

1327

14

1211

14

362

16

65

16

0.27

23

108

12

گرجستان

1067

15

956

15

1150

9

85

14

1.08

2

114

10

ارمنستان

953

16

913

16

919

11

138

10

0.96

3

135

8

آذربایجان

676

17

636

17

477

15

40

17

0.71

6

64

17

سوریه

502

18

469

18

294

18

40

18

0.59

11

81

15

فلسطین

475

19

419

19

308

17

39

19

0.65

9

60

19

ازبکستان

426

20

388

20

82

23

23

20

0.19

25

68

16

بحرین

344

21

290

21

271

20

11

23

0.79

4

55

21

یمن

297

22

282

22

211

21

16

21

0.71

7

50

22

قرقیزستان

142

23

125

23

65

24

15

22

0.46

14

45

23

تاجیکستان

107

24

98

24

22

25

8

24

0.21

24

29

25

افغانستان

74

25

63

25

163

22

4

25

2.2

1

36

24

ترکمنستان

9

26

9

26

7

26

2

26

0.78

5

20

26

 

 

 

 


شاخص‌های مرتبط


شاخص «اچ»
شاخص «اچ» یا شاخص «هیرش» از شاخص‌های کمابیش نوین علم‌سنجی برای اندازه‌گیری بهره‌وری و تأثیر استنادی انتشارات است. اگر چه این شاخص بیشتر برای ارزیابی پژوهشگران به‌کار می‌رود، ولی می‌توان از آن برای ارزیابی مؤسسه‌ها، مجله‌ها، و کشورها نیز بهره گرفت. برای محاسبۀ این شاخص دو سنجۀ «شمار انتشارات» و «شمار استنادها» به‌کار می‌روند. شاخص «اچ» جایی است که شمار انتشارات و شمار استنادها با یکدیگر برخورد می‌کنند. برای نمونه، اگر شاخص «اچ» کشوری 50 شود، آن کشور دارای 50 مقاله است که به هر کدام از آنها دست‌کم 50 بار استناد شده است.

شمار انتشارات (WOS)
انتشارات، همة مدارکی هستند که در نمایه‌نامه‌های استنادی نمایه می‌شوند. این شاخص تنها به سنجش کمیت این انتشارات می‌پردازد. شمار بیشتر انتشارات یک کشور نشانی از جایگاه علمی مهم‌تر آن کشور دارد. پایگاه «وب آو ساینس» نزدیک به 40 گونه مدرک را به‌عنوان محمل‌های ارتباط علمی می‌داند و آنها را نمایه می‌کند. مقالۀ مجله، مقالۀ همایش، فصل کتاب، یادداشت سردبیر، و... از این گونه‌ها هستند.

گزارش رقابت‌پذيري جهاني
«شاخص رقابت‌پذیری» ابزاري كامل و همه سویه برای سنجش اركان رقابت‌پذيري ملي در اقتصاد خرد و كلان كشورها است و آن را بر پایة 12 بعد اندازه‌گیری می‌کند. توسعۀ مبتنی بر تولید، توسعۀ مبتنی بر کارایی، و توسعۀ مبتنی بر نوآوری سه سطح رشد اقتصادی هستند که در «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» دیده می‌شوند.دیدگاه شما