یال

رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو»


شاخص‌ها


جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های علم، فناوری، و نوآوری »  رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو»

رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو» (2014)


نگارش   1395/06/03

آزمایشگاه «سکیمگو» از مراکز علم‌سنجی جهانی است که بر پایۀ شاخص‌های گوناگون به ارزیابی توان علمی کشورها می‌پردازد. شاخص‌هایی چون شمار مدارک، شمار مدارک استنادپذیر، شمار استنادها، شمار خوداستنادی‌ها، سرانۀ استناد به هر مدرک، و شاخص «اچ» از جمله شاخص‌های «سکیمگو» برای رتبه‌بندی کشورها هستند. بر پایۀ گزارش این مرکز در سال 2014، ایران در جایگاه 16 جهان به لحاظ تولید علم ایستاده است. در جدول زیر آمار هرکدام از شاخص‌ها به همراه رتبۀ جهانی ایران گزارش شده است.

جایگاه ایران در شاخص‌های گوناگون رتبه‌بندی «سکیمگو»

شاخص‌ها

ارزش‌ها

رتبۀ جهانی ایران

شمار مدارک

39573

16

شمار مدارک استنادپذیر

37141

16

شمار استنادها

14689

22

شمار خوداستنادی‌ها

7386

15

سرانۀ استناد به مدارک

37/ 0

154

شاخص «اچ»

180

42

 

بر پایۀ این گزارش، کشور «ایالات متحده» با انتشار 552690 مدرک در جایگاه نخست جهان قرار دارد. همچنین، در این نظام رتبه‌بندی ایران جایگاه نخست (بر پایه شمار مدارک منتشره) را در میان کشورهای منطقه به دست آورده است. در جدول زیر آمار شاخص‌های گوناگون کشورهای منطقه ارائه شده است.

 

آمار و رتبۀ منطقه‌ای کشورهای منطقه در شاخص‌های گوناگون رتبه‌بندی «سکیمگو»

کشورهای منطقه

مدارک

مدارک استنادپذیر

استنادها

خوداستنادی‌ها

سرانۀ اسنتاد

شاخص «اچ»

آمار

رتبه

آمار

رتبه

آمار

رتبه

آمار

رتبه

آمار

رتبه

آمار

رتبه

ایران

39573

1

37141

1

14689

1

7386

1

37/ 0

15

180

3

ترکیه

37095

2

33450

2

10564

3

3345

2

28/ 0

21

266

2

رژیم اشغالگر قدس

17388

3

15836

3

11577

2

2453

4

67/ 0

3

496

1

عربستان

16117

4

15286

4

9017

4

2609

3

56/ 0

5

164

5

مصر

14196

5

13415

5

4915

5

1475

5

35/ 0

16

165

4

پاکستان

10541

6

9954

6

3963

6

1377

6

38/ 0

14

148

6

امارات متحده عربی

3024

7

2822

7

1193

8

209

8

39/ 0

10

112

9

قطر

2350

8

2183

9

1309

7

223

7

56/ 0

6

70

15

اردن

2307

9

2195

8

752

11

151

9

33/ 0

17

102

10

لبنان

2045

10

1861

11

798

10

115

12

39/ 0

11

122

8

قزاقستان

2032

11

1983

10

307

16

82

15

15/ 0

26

64

17

عراق

1810

12

1706

12

573

13

132

11

32/ 0

18

51

20

عمان

1267

13

1177

13

407

15

89

13

32/ 0

19

83

13

کویت

1160

14

1094

14

452

14

57

17

39/ 0

12

100

12

ارمنستان

999

15

961

15

640

12

143

10

64/ 0

4

126

7

گرجستان

847

16

793

16

873

9

86

14

03/ 1

2

101

11

آذربایجان

594

17

574

17

229

19

40

19

39/ 0

13

58

19

سوریه

471

18

441

20

97

22

17

20

21/ 0

23

74

14

فلسطین

535

19

499

19

275

17

59

16

51/ 0

7

53

18

ازبکستان

465

20

452

18

99

21

11

23

21/ 0

24

64

16

بحرین

369

21

339

21

162

18

16

21

44/ 0

9

48

21

یمن

346

22

332

22

96

23

25

18

25/ 0

22

46

22

قرقیزستان

126

23

118

23

36

24

7

25

29/ 0

20

40

23

افغانستان

91

24

85

24

150

20

11

22

65/ 1

1

29

24

تاجیکستان

83

25

79

25

17

26

0

26

2/ 0

25

28

25

ترکمنستان

41

26

40

26

20

25

10

24

49/ 0

8

19

26

 

 


شاخص‌های مرتبط


شاخص جهانی خلاقیت
«شاخص جهانی خلاقیت» سنجه‌ای گسترده برای رشد و پیشرفت اقتصادی و رفاه پایدار بر پایة سه ویژگی رونق اقتصادی ( استعداد، فناوری، و تسامح و بردباری) است. افزون بر رتبه‌بندی کلی، این نظام هر ساله رتبۀ کشورها را در هرکدام از این ویژگی‌ها منتشر می‌کند.

رتبه‌بندی جهانی وب دانشگاه‌ها و کالج‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاد.

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»
کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل است. رویکرد این نظام رتبه‌بندی بیشتر سنجش ارتباط بین مؤسسه‌ها و صنعت و کسب‌وکار است.دیدگاه شما