یال

رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو»


شاخص‌ها


جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های علم، فناوری، و نوآوری »  رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو»

رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو» (2013)


نگارش   1395/06/03

آزمایشگاه «سکیمگو» از مراکز علم‌سنجی جهانی است که بر پایۀ شاخص‌های گوناگون به ارزیابی توان علمی کشورها می‌پردازد. شاخص‌هایی چون شمار مدارک، شمار مدارک استنادپذیر، شمار استنادها، شمار خوداستنادی‌ها، سرانۀ استناد به هر مدرک، و شاخص «اچ» از جمله شاخص‌های «سکیمگو» برای رتبه‌بندی کشورها هستند. بر پایۀ گزارش این مرکز در سال 2013، ایران در جایگاه 18 جهان به لحاظ تولید علم ایستاده است. در جدول زیر آمار هرکدام از شاخص‌ها به همراه رتبۀ جهانی ایران گزارش شده است.

جایگاه ایران در شاخص‌های گوناگون رتبه‌بندی «سکیمگو»

شاخص‌ها

ارزش‌ها

رتبۀ جهانی ایران

شمار مدارک

39564

18

شمار مدارک استنادپذیر

38184

17

شمار استنادها

62436

23

شمار خوداستنادی‌ها

26663

16

سرانۀ استناد به مدارک

58/ 1

145

شاخص «اچ»

180

42

 

بر پایۀ این گزارش، کشور «ایالات متحده» با انتشار 603682 مدرک در جایگاه نخست جهان قرار دارد. همچنین، در این نظام رتبه‌بندی ایران جایگاه نخست (بر پایه شمار مدارک منتشره) را در میان کشورهای منطقه به دست آورده است. در جدول زیر آمار شاخص‌های گوناگون کشورهای منطقه ارائه شده است.

 

آمار و رتبۀ منطقه‌ای کشورهای منطقه در شاخص‌های گوناگون رتبه‌بندی «سکیمگو»

کشورهای منطقه

مدارک

مدارک استنادپذیر

استنادها

خوداستنادی‌ها

سرانۀ اسنتاد

شاخص «اچ»

آمار

رتبه

آمار

رتبه

آمار

رتبه

آمار

رتبه

آمار

رتبه

آمار

رتبه

ایران

39564

1

38184

1

62436

1

26663

1

58/ 1

12

180

3

ترکیه

38657

2

35899

2

51716

3

14836

2

34/ 1

19

266

2

رژیم اشغالگر قدس

18251

3

16623

3

55373

2

9915

3

03/ 3

3

496

1

عربستان

14584

4

14100

4

34324

4

8708

4

35/ 2

4

164

5

مصر

14007

5

13531

5

21715

5

5863

5

55/ 1

13

165

4

پاکستان

11168

6

10796

6

17702

6

5506

6

59/ 1

11

148

6

امارات متحده عربی

3276

7

3081

7

4727

7

886

7

44/ 1

16

112

9

اردن

2392

8

2324

8

2581

12

524

10

08/ 1

24

102

10

لبنان

1952

9

1791

9

3599

10

483

11

84/ 1

7

122

8

قطر

1816

10

1713

10

3929

8

816

8

16/ 2

5

70

15

قزاقستان

1690

11

1656

11

1226

17

474

12

73/ 0

26

64

16

عراق

1671

12

1623

12

1803

14

397

14

08/ 1

23

51

20

کویت

1309

13

1256

13

1676

15

237

16

28/ 1

20

100

12

عمان

1229

14

1139

14

2012

13

430

13

64/ 1

10

83

13

ارمنستان

1011

15

971

15

3630

9

637

9

59/ 3

1

126

7

گرجستان

936

16

847

16

3219

11

370

15

44/ 3

2

101

11

آذربایجان

739

17

720

17

1350

16

187

17

83/ 1

8

58

18

سوریه

532

19

502

19

717

18

97

21

35/ 1

18

74

14

ازبکستان

532

18

515

18

515

21

174

19

97/ 0

25

64

17

فلسطین

480

20

463

20

706

19

177

18

47/ 1

15

53

19

بحرین

427

21

382

21

462

22

72

22

08/ 1

22

48

21

یمن

348

22

331

22

531

20

127

20

53/ 1

14

46

22

قرقیزستان

159

23

142

23

297

23

42

23

87/ 1

6

40

23

تاجیکستان

123

24

121

24

135

24

9

24

1/ 1

21

28

25

افغانستان

80

25

63

25

112

25

7

26

4/ 1

17

29

24

ترکمنستان

17

26

16

26

29

26

8

25

71/ 1

9

19

26

 

 

 

 


شاخص‌های مرتبط


یو21: رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی
«رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی» نظامی است که به ارزیابی نظام‌های آموزش عالی، به عنوان یک کل می‌پردازد و ابزاری مناسب برای مقایسة آنها فراهم می‌کند. بر پایةاین نظام رتبه‌بندی، نظام آموزش عالی به عنوان یک کل است که می‌تواند بر توسعۀ اقتصادی و فرهنگی یک کشور تأثیرگذار باشد. هدف این نظام برجسته کردن اهمیت ساخت محیط آموزشی با کیفیت بالا برای توسعۀ اقتصادی و فرهنگی، فراهم کردن محیطی با کیفیت بالا برای تحصیل دانشجویان، و کمک به مؤسسه‌ها برای جلب توجه جهانی است.

شاخص اقتصاد دانش‌بنیان
اقتصاد دانش بنیان اقتصادي است که بر پایۀ تولید، توزیع، و کاربرد دانش شکل می‌گیرد و در آن به سرمایه‌گذاري در دانش و صنایع دانش‌پایه توجه ویژه‌ای می‌شود. «شاخص اقتصاد دانش‌بنیان» به کشورها کمک می‌کند تا چالش‌ها و فرصت‌ها را در راه اقتصاد دانش‌بنیان شناسایی کنند. این شاخص ابزاری برای مقایسۀ کشورها در زمینۀ پیشرفت اقتصادی مبتنی بر دانش نیز به شمار می‌آید.

گزارش «وایپو» درباره اظهارنامه‌های ثبت اختراع
«پروانۀ ثبت اختراع» مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که قانون برای کاربرد و اختراعات نو به افراد می‌دهد. این حق برای زمان محدودی برای بهره‌برداری‌های تجاری از اختراع است. افزون بر قدرت علمی و فناوری، شمار این پروانه‌ها نشان‌دهندۀ توان صنعتی کشورها نیز به‌شمار می‌آید. «سازمان جهانی مالکیت فکری» با انتشار گزارش‌های سالانه، وضعیت اظهارنامه‌های ثبت این پروانه‌ها را در کشورها بررسی می‌کند.دیدگاه شما