یال

رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو»


شاخص‌ها


جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های علم، فناوری، و نوآوری »  رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو»

رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو» (2013)


نگارش   1395/06/03

آزمایشگاه «سکیمگو» از مراکز علم‌سنجی جهانی است که بر پایۀ شاخص‌های گوناگون به ارزیابی توان علمی کشورها می‌پردازد. شاخص‌هایی چون شمار مدارک، شمار مدارک استنادپذیر، شمار استنادها، شمار خوداستنادی‌ها، سرانۀ استناد به هر مدرک، و شاخص «اچ» از جمله شاخص‌های «سکیمگو» برای رتبه‌بندی کشورها هستند. بر پایۀ گزارش این مرکز در سال 2013، ایران در جایگاه 18 جهان به لحاظ تولید علم ایستاده است. در جدول زیر آمار هرکدام از شاخص‌ها به همراه رتبۀ جهانی ایران گزارش شده است.

جایگاه ایران در شاخص‌های گوناگون رتبه‌بندی «سکیمگو»

شاخص‌ها

ارزش‌ها

رتبۀ جهانی ایران

شمار مدارک

39564

18

شمار مدارک استنادپذیر

38184

17

شمار استنادها

62436

23

شمار خوداستنادی‌ها

26663

16

سرانۀ استناد به مدارک

58/ 1

145

شاخص «اچ»

180

42

 

بر پایۀ این گزارش، کشور «ایالات متحده» با انتشار 603682 مدرک در جایگاه نخست جهان قرار دارد. همچنین، در این نظام رتبه‌بندی ایران جایگاه نخست (بر پایه شمار مدارک منتشره) را در میان کشورهای منطقه به دست آورده است. در جدول زیر آمار شاخص‌های گوناگون کشورهای منطقه ارائه شده است.

 

آمار و رتبۀ منطقه‌ای کشورهای منطقه در شاخص‌های گوناگون رتبه‌بندی «سکیمگو»

کشورهای منطقه

مدارک

مدارک استنادپذیر

استنادها

خوداستنادی‌ها

سرانۀ اسنتاد

شاخص «اچ»

آمار

رتبه

آمار

رتبه

آمار

رتبه

آمار

رتبه

آمار

رتبه

آمار

رتبه

ایران

39564

1

38184

1

62436

1

26663

1

58/ 1

12

180

3

ترکیه

38657

2

35899

2

51716

3

14836

2

34/ 1

19

266

2

رژیم اشغالگر قدس

18251

3

16623

3

55373

2

9915

3

03/ 3

3

496

1

عربستان

14584

4

14100

4

34324

4

8708

4

35/ 2

4

164

5

مصر

14007

5

13531

5

21715

5

5863

5

55/ 1

13

165

4

پاکستان

11168

6

10796

6

17702

6

5506

6

59/ 1

11

148

6

امارات متحده عربی

3276

7

3081

7

4727

7

886

7

44/ 1

16

112

9

اردن

2392

8

2324

8

2581

12

524

10

08/ 1

24

102

10

لبنان

1952

9

1791

9

3599

10

483

11

84/ 1

7

122

8

قطر

1816

10

1713

10

3929

8

816

8

16/ 2

5

70

15

قزاقستان

1690

11

1656

11

1226

17

474

12

73/ 0

26

64

16

عراق

1671

12

1623

12

1803

14

397

14

08/ 1

23

51

20

کویت

1309

13

1256

13

1676

15

237

16

28/ 1

20

100

12

عمان

1229

14

1139

14

2012

13

430

13

64/ 1

10

83

13

ارمنستان

1011

15

971

15

3630

9

637

9

59/ 3

1

126

7

گرجستان

936

16

847

16

3219

11

370

15

44/ 3

2

101

11

آذربایجان

739

17

720

17

1350

16

187

17

83/ 1

8

58

18

سوریه

532

19

502

19

717

18

97

21

35/ 1

18

74

14

ازبکستان

532

18

515

18

515

21

174

19

97/ 0

25

64

17

فلسطین

480

20

463

20

706

19

177

18

47/ 1

15

53

19

بحرین

427

21

382

21

462

22

72

22

08/ 1

22

48

21

یمن

348

22

331

22

531

20

127

20

53/ 1

14

46

22

قرقیزستان

159

23

142

23

297

23

42

23

87/ 1

6

40

23

تاجیکستان

123

24

121

24

135

24

9

24

1/ 1

21

28

25

افغانستان

80

25

63

25

112

25

7

26

4/ 1

17

29

24

ترکمنستان

17

26

16

26

29

26

8

25

71/ 1

9

19

26

 

 

 

 


شاخص‌های مرتبط


شاخص جهانی «تینک تنک»
«تینک تنک» همان اندیشکده یا اتاق فکر است که نقشی کلیدی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دارد. شاخص «تینک تنک» نتیجۀ پیمایش نگرش نزدیک به 2000 پژوهشگر، پشتیبان دولتی و خصوصی، سیاست‌گذار، و روزنامه‌نگار است که نزدیک به 6500 «تینک تنک» را بر پایۀ 18 معیار گوناگون رتبه‌بندی می‌کنند. این شاخص به ارزیابی نقش و جایگاه سازمان‌های دولتی پژوهشی سیاست‌گذار می‌پردازد.

شاخص «اچ»
شاخص «اچ» یا شاخص «هیرش» از شاخص‌های کمابیش نوین علم‌سنجی برای اندازه‌گیری بهره‌وری و تأثیر استنادی انتشارات است. اگر چه این شاخص بیشتر برای ارزیابی پژوهشگران به‌کار می‌رود، ولی می‌توان از آن برای ارزیابی مؤسسه‌ها، مجله‌ها، و کشورها نیز بهره گرفت. برای محاسبۀ این شاخص دو سنجۀ «شمار انتشارات» و «شمار استنادها» به‌کار می‌روند. شاخص «اچ» جایی است که شمار انتشارات و شمار استنادها با یکدیگر برخورد می‌کنند. برای نمونه، اگر شاخص «اچ» کشوری 50 شود، آن کشور دارای 50 مقاله است که به هر کدام از آنها دست‌کم 50 بار استناد شده است.

شاخص جهانی خلاقیت
«شاخص جهانی خلاقیت» سنجه‌ای گسترده برای رشد و پیشرفت اقتصادی و رفاه پایدار بر پایة سه ویژگی رونق اقتصادی ( استعداد، فناوری، و تسامح و بردباری) است. افزون بر رتبه‌بندی کلی، این نظام هر ساله رتبۀ کشورها را در هرکدام از این ویژگی‌ها منتشر می‌کند.دیدگاه شما
پشتیبانی فنی