یال

حضور در نمایه‌نامه‌های جهانی (WOS)


شاخص‌ها


جایگاه نشریه‌های علمی »  حضور در نمایه‌نامه‌های جهانی (WOS)

حضور در نمایه‌نامه‌های جهانی (WOS) (2016)


نگارش   1396/04/01

بر پایۀ گزارش پایگاه «جی.سی.آر.» (گزارش استنادی نشریه‌ها) در سال 2017، شمار 41 نشریۀ ایرانی در فهرست 2016 نشریه‌های معتبر نمایه‌نامه «وب آو ساینس» قرار گرفته‌اند. بر پایۀ این فهرست، 41 نشریۀ ایرانی در «نمایه‌نامه علوم» و یک نشریه در «نمایه‌نامه علوم اجتماعی» و «نمایه‌نامه هنر و علوم انسانی» ضریب تأثیر دریافت کرده‌اند. اطلاعات این نشریه‌ها، شامل عنوان، عنوان کوتاه، و شاپا (شماره استاندارد بين‌المللي پيايند) در جدول زیر آمده است.

 

فهرست نشریه‌های ایرانی دارای ضریب تأثیر در نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس»

Full Journal Title

JCR Abbreviated Title

ISSN

Annals of Functional Analysis

ANN FUNCT ANAL

2008-8752

Archives of Iranian Medicine

ARCH IRAN MED

1029-2977

Banach Journal of Mathematical Analysis

BANACH J MATH ANAL

1735-8787

Bulletin of the Iranian Mathematical Society

B IRAN MATH SOC

1735-8515

Cell Journal

CELL J

2228-5806

DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences

DARU

2008-2231

Hepatitis Monthly

HEPAT MON

1735-143X

International Journal of Civil Engineering

INT J CIV ENG

1735-0522

International Journal of Environmental Research

INT J ENVIRON RES

1735-6865

International Journal of Environmental Science and Technology

INT J ENVIRON SCI TE

1735-1472

International Journal of Plant Production

INT J PLANT PROD

1735-6814

International Journal of Radiation Research

INT J RADIAT RES

2322-3243

Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology

IRAN J ALLERGY ASTHM

1735-1502

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

IRAN J BASIC MED SCI

2008-3866

Iranian Journal of Biotechnology

IRAN J BIOTECHNOL

1728-3043

IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION

IRAN J CHEM CHEM ENG

1021-9986

IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES

IRAN J FISH SCI

1562-2916

Iranian Journal of Fuzzy Systems

IRAN J FUZZY SYST

1735-0654

Iranian Journal of Immunology

IRAN J IMMUNOL

1735-1383

Iranian Journal of Kidney Diseases

IRAN J KIDNEY DIS

1735-8582

Iranian Journal of Parasitology

IRAN J PARASITOL

1735-7020

Iranian Journal of Pediatrics

IRAN J PEDIATR

2008-2142

Iranian Journal of Pharmaceutical Research

IRAN J PHARM RES

1735-0328

Iranian Journal of Public Health

IRAN J PUBLIC HEALTH

2251-6085

Iranian Journal of Radiology

IRAN J RADIOL

1735-1065

Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science

IRAN J SCI TECHNOL A

1028-6276

Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering

IJST-T CIV ENG

2228-6160

Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering

IJST-T ELECTR ENG

2228-6179

Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering

IJST-T MECH ENG

2228-6187

Iranian Journal of Veterinary Research

IRAN J VET RES

1728-1997

IRANIAN POLYMER JOURNAL

IRAN POLYM J

1026-1265

Iranian Red Crescent Medical Journal

IRAN RED CRESCENT ME

2074-1804

Journal of Agricultural Science and Technology

J AGR SCI TECH-IRAN

1680-7073

Journal of Arthropod-Borne Diseases

J ARTHROPOD-BORNE DI

2322-1984

Journal of Environmental Health Science and Engineering

J ENVIRON HEALTH SCI

2052-336X

Journal of Nonlinear Sciences and Applications

J NONLINEAR SCI APPL

2008-1898

Journal of Research in Medical Sciences

J RES MED SCI

1735-1995

Journal of the Iranian Chemical Society

J IRAN CHEM SOC

1735-207X

Jundishapur Journal of Microbiology

JUNDISHAPUR J MICROB

2008-3645

Scientia Iranica

SCI IRAN

1026-3098

Urology Journal

UROL J

1735-1308

 

همچنین، بر پایۀ شمار نشریه‌ها در نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس» ایران پس از ترکیه جایگاه دوم را در بین کشورهای منطقه دارد. در جدول زیر شمار نشریه‌های کشورهای منطقه در نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس» آمده است.

 

شمار نشریه‌های کشورهای منطقه در نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس»

کشورها

شمار نشریه‌ها

ترکیه

61

ایران

41

رژیم اشغالگر قدس

14

پاکستان

12

عربستان سعودی

12

مصر

4

کویت

4

ارمنستان

3

اردن

1

آذربایجان

1

بحرین

1

ازبکستان

1

امارات متحده عربی

0

عمان

0

لبنان

0

قزاقستان

0

قطر

0

گرجستان

0

عراق

0

افغانستان

0

تاجیکستان

0

ترکمنستان

0

سوریه

0

فلسطین

0

قرقیزستان

0

یمن

0

 

 

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


شمار انتشارات (Scopus)
انتشارات، همة مدارکی هستند که در نمایه‌نامه‌های استنادی نمایه می‌شوند. این شاخص تنها به سنجش کمیت این انتشارات می‌پردازد. شمار بیشتر انتشارات یک کشور نشانی از جایگاه علمی مهم‌تر آن کشور دارد. پایگاه «وب آو ساینس» نزدیک به 40 گونه مدرک را به‌عنوان محمل‌های ارتباط علمی می‌داند و آنها را نمایه می‌کند. مقالۀ مجله، مقالۀ همایش، فصل کتاب، یادداشت سردبیر، و... از این گونه‌ها هستند.

اسنیپ
شاخص «ضریب تاثیر به هنجار شده بر پایۀ منبع» یا «اسنیپ» شاخص علم‌سنجی برای اندازه‌گیری تأثیر یک نشریۀ علمی بر پیشرفت علم است که از آن برای مقایسۀ نشریه‌ها نسبت به یکدیگر نیز استفاده می‌شود. این شاخص نشان‌دهندۀ فراوانی استنادهایی است که در یک دورۀ زمانی به مقاله‌های یک نشریه داده می‌شود.

میانگین سرانۀ استناد به مقاله (سالانه)
از آنجایی که شمار استنادها به تنهایی نمی‌تواند کیفیت مقاله‌های یک کشور را به‌درستی نشان دهد، شاخص کیفی‌تری برای ارزیابی تأثیر مقاله‌ها ارائه شده است. «میانگین سرانۀ استناد به مقاله» نشان می‌دهد که به هر مقالۀ یک کشور چه اندازه استناد می‌شود. این شاخص از تقسیم «شمار استنادها» به «شمار مدارک قابل استناد» به‌دست می‌آید. برای نمونه، اگر اندازۀ این شاخص برای کشوری «چهار» باشد، به هر مدرک قابل استناد آن کشور، به طور میانگین چهار بار استناد شده است. «میانگین سرانۀ استناد به مقاله» شاخصی کاربردی برای ارزیابی میانگین تأثیر یک کشور است.دیدگاه شما