یال

شاخص آسانی انجام کسب و کار


شاخص‌ها


جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های علم، فناوری، و نوآوری »  شاخص آسانی انجام کسب و کار

شاخص آسانی انجام کسب و کار (2015)


نگارش   1395/06/03

محیط کسب و کار از شاخص‌های نوین ارزیابی کشورها به لحاظ فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب جهت پیشبرد علم و فناوری به شمار می‌آید. بانک جهانی، بر پایۀ نیازهای جدید قرن حاضر، شاخصی با عنوان «شاخص آسانی انجام کسب و کار» توسعه داده که به بررسی این مسئله در کشورها می‌پردازد. بر پایۀ گزارش بانک جهانی در سال 2015، ایران توانسته است جایگاه 118 را در «شاخص آسانی انجام کسب و کار» به دست آورد. «شاخص آسانی انجام کسب و کار» کشورهای جهان را در 10 حوزه، از راه‌اندازی کسب و کار گرفته تا بازپرداخت دیون، ارزیابی و آنها را رتبه‌بندی می‌کند. در جدول زیر رتبۀ جهانی کشور در هرکدام از سنجه‌های این شاخص ارائه شده است.

 

رتبۀ ایران در سنجه‌های گوناگون «شاخص آسانی انجام کسب و کار»

سنجه‌ها

رتبۀ ایران در جهان

راه‌اندازی کسب و کار

87

دریافت مجوزها راه‌اندازی

69

دسترسی به نیروی برق

88

ثبت مالکیت

91

دریافت اعتبار

97

حمایت از سرمایه‌گذاران خرد

150

پرداخت مالیات

123

تجارت فرامرزی

167

اجرای قراردادها

62

توانایی حل پرداخت دیون

140

 

 

همچنین، ایران رتبۀ 16 را میان کشورهای منطقه به دست آورده است. در جدول زیر جایگاه هرکدام از کشورهای منطقه در این شاخص ارائه شده است.

 

جایگاه کشورهای منطقه در «شاخص آسانی انجام کسب و کار»

کشورها

رتبه در منطقه

رتبه در جهان

گرجستان

1

24

امارات متحده عربی

2

31

ارمنستان

3

35

قزاقستان

4

41

رژیم اشغالگر قدس

5

53

ترکیه

6

55

آذربایجان

7

63

بحرین

8

65

قرقیزستان

9

67

قطر

10

68

عمان

11

70

عربستان

12

82

ازبکستان

13

87

کویت

14

101

اردن

15

113

ایران

16

118

لبنان

17

123

مصر

18

131

تاجیکستان

19

132

پاکستان

20

138

عراق

21

161

یمن

22

170

سوریه

23

175

افغانستان

24

177

ترکمنستان

ـ

ـ

فلسطین

ـ

ـ

 

 

کشور «سنگاپور» جایگاه نخست «شاخص آسانی انجام کسب و کار» جهان را در سال 2015 کرده است؛ کشورهای «نیوزیلند»، «دانمارک»، «کره جنوبی»، و «هنگ‌کنگ» نیز به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم این فهرست قرار دارند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی تولید ناخالص داخلی
عوامل بسیاری مانند رشد واقعی، تورم، و نرخ مبادله بر درآمد و اقتصاد یک کشور اثر دارند. تغییر در هر یک از این سه شاخص میتواند بر اندازۀ نسبی اقتصاد و در پی آن بر رتبۀ کشور در برابر کشورهای دیگر تأثیر بگذارد. از این رو، بانک جهانی هر ساله کشورها را بر پایة «تولید ناخالص داخلی» آنها رتبه‌بندی می‌کند. كل ارزش پولی محصولات نهايي توليد شده در واحدهاي اقتصادي مقيم یک كشور را در یک دورۀ زماني (سالانه يا فصلي) توليد ناخالص داخلي می‌گویند.

شاخص نوآوری «بلومبرگ»
نخستین هدف شاخص نوآوری «بلومبرگ» رتبه‌بندی و مقایسۀ کشورها بر پایة توانایی و ظرفیت کلی نوآوری آنهاست. این نظام رتبه‌بندی نمونه‌های برتری در اختیار کشورها قرار می‌دهد تا بتوانند از آنها برای پیشرفت و توسعۀ نوآوری الگوبرداری کنند.

شاخص جهانی حقوق مالکیت
«شاخص جهانی حقوق مالکیت» در پی سنجش اهمیت حقوق مالکیت مادی و معنوی و پشتیبانی آنها از بهبود اقتصادی است. این شاخص اهمیت حقوق مالکیت به شکل مادی و معنوی را اندازه‌گیری می‌کند. در این شاخص، کشوری که پشتیبانی بیش‌تری از حقوق مالکیت داشته باشد، امتیاز بیش‌تری نیز می‌گیرد. امتیاز کشورها در این شاخص میان «صفر» تا 10 است.دیدگاه شما
پشتیبانی فنی