یال

شاخص آسانی انجام کسب و کار


شاخص‌ها


جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های علم، فناوری، و نوآوری »  شاخص آسانی انجام کسب و کار

شاخص آسانی انجام کسب و کار (2017)


نگارش   1396/08/10

فضای کسب و کار از شاخص‌های تازۀ ارزیابی کشورها از نظر تهیۀ زیرساخت‌های مناسب برای پیشبرد علم و فناوری به شمار می‌رود. بانک جهانی، بر پایۀ نیازهای ویژۀ قرن کنونی، شاخصی با نام «شاخص آسانی انجام کسب و کار» طراحی کرده است که به بررسی این امر در کشورها می‌پردازد. بر پایۀ گزارش بانک جهانی در سال 2017، ایران در جایگاه 124 جهان در «شاخص آسانی انجام کسب و کار» جای گرفته است. «شاخص آسانی انجام کسب و کار» کشورهای جهان را در 10 حوزه، از راه‌اندازی کسب و کار گرفته تا بازپرداخت دیون، ارزیابی و آنها را رتبه‌بندی می‌کند. در جدول یک، رتبۀ جهانی کشور در هر یک از سنجه‌های این شاخص آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ ایران در سنجه‌های گوناگون «شاخص آسانی انجام کسب و کار»

سنجه‌ها

رتبۀ ایران در جهان

راه‌اندازی کسب و کار

97

دریافت مجوزهای راه‌اندازی

25

دسترسی به نیروی برق

99

ثبت مالکیت

87

دریافت اعتبار

90

حمایت از سرمایه‌گذاران خرد

170

پرداخت مالیات

150

تجارت فرامرزی

166

اجرای قراردادها

80

توانایی حل پرداخت دیون

160

 

 

بر پایۀ این گزارش، ایران در رتبۀ 17 در میان کشورهای منطقه جای دارد. در جدول دو، جایگاه هر یک از کشورهای منطقه در این شاخص آمده است.

 

جدول 2. جایگاه کشورهای منطقه در «شاخص آسانی انجام کسب و کار»

کشورها

رتبه در منطقه

رتبه در جهان

گرجستان

1

9

امارات متحده عربی

2

21

قزاقستان

3

36

ارمنستان

4

47

رژیم اشغالگر قدس

5

54

آذربایجان

6

57

ترکیه

7

60

بحرین

8

66

عمان

9

71

ازبکستان

10

74

قرقیزستان

11

77

قطر

12

83

عربستان سعودی

13

92

کویت

14

96

اردن

15

103

تاجیکستان

16

123

ایران

17

124

مصر

18

128

لبنان

19

133

پاکستان

20

147

عراق

21

168

سوریه

22

174

افغانستان

23

183

یمن

24

186

ترکمنستان

ـ

ـ

فلسطین

ـ

ـ

 

 

کشور «نیوزیلند» در جایگاه نخست «شاخص آسانی انجام کسب و کار» جهان در سال 2017 جای دارد و کشورهای «سنگاپور»، «دانمارک»، «کره جنوبی»، و «هنگ‌کنگ» نیز به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا پنجم هستند.


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


شاخص آمادگی شبکه‌ای
«شاخص آمادگی شبکه‌ای» نخستین تلاش برای ساخت مدل مفهومی اندازه‌گیری واقعیت پیچیدۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این شاخص به سنجش عوامل مؤثر بر توان کشورها در بهره‌گیری کارآمد از فناوری می‌پردازد. هدف اصلی شاخص «ان. آر.»، ارائۀ رهنمودهایی به سیاست‌گذاران توسعۀ کشور دربارۀ مؤلفه‌های استفادۀ مؤثر از این فناوری است.

صادرات مبتنی بر فناوری پیشرفته (بر پایة واحد دلار آمریکا)
«صادرات مبتنی بر فناوری پیشرفته» روی فرآورده‌هایی تمرکز دارد که با توانایی بالای تحقیق و توسعه در حوزه‌های هوا ـ فضا، رایانه، داروسازی، ابزارهای علمی، ماشین‌های الکترونیکی، و مانند آنها تولید می‌شوند. بانک جهانی این اطلاعات را با واحد پولی دلار آمریکا گزارش می‌کند.

صادرات مبتنی بر فناوری پیشرفته (بر پایة واحد دلار آمریکا)
«صادرات مبتنی بر فناوری پیشرفته» روی فرآورده‌هایی تمرکز دارد که با توانایی بالای تحقیق و توسعه در حوزه‌های هوا ـ فضا، رایانه، داروسازی، ابزارهای علمی، ماشین‌های الکترونیکی، و مانند آنها تولید می‌شوند. بانک جهانی این اطلاعات را با واحد پولی دلار آمریکا گزارش می‌کند.دیدگاه شما