یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» (2017)


نگارش   1395/10/29

مؤسسۀ آموزش عالی «تایمز» در ویرایش 2017 خود که در سال 2016 منتشر شده است، نام 13 مؤسسۀ ایرانی را در فهرست 980 مؤسسۀ برتر دنیا منتشر کرده است. بر پایۀ این گزارش، دانشگاه‌های «علم وصنعت»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی اصفهان»، «خواجه نصیرالدین طوسی»، «شیراز»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «فردوسی مشهد»، «آزاد اسلامی ـ واحد کرج»، «شهید بهشتی»، «یزد»، و «زنجان» توانسته‌اند به ترتیب در جایگاه نخست تا سیزدهم ملی قرار گیرند.

رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» مؤسسه‌های پیشرو دنیا را در پنج حوزۀ آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایۀ 13 شاخص کمی ارزیابی می‌کند. در جدول یک رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1.  رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه علم وصنعت

1

600ـ501

دانشگاه صنعتی شریف

2

600ـ501

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

800ـ601

دانشگاه صنعتی اصفهان

4

800ـ601

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

5

800ـ601

دانشگاه شیراز

6

800ـ601

دانشگاه تهران

7

800ـ601

دانشگاه علوم پزشکی تهران

8

600ـ501

دانشگاه فردوسی مشهد

9

801 +

دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج

10

801 +

دانشگاه شهید بهشتی

11

801 +

دانشگاه یزد

12

801 +

دانشگاه زنجان

13

801 +

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی جهانی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

استنادها

درآمدهای صنعتی

چشم‌انداز جهانی

پژوهش

آموزش

دانشگاه علم وصنعت

41.8

50.7

13.9

23.7

23.2

دانشگاه صنعتی شریف

37.6

85.3

17.9

27.4

25.1

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

35.5

59.9

15.4

18.9

22.7

دانشگاه صنعتی اصفهان

38.4

89.8

18.9

20

19.5

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

28

43

14.3

13.2

18.9

دانشگاه شیراز

17.7

54.7

15.2

19.4

19.1

دانشگاه تهران

22.1

32.1

19.1

12.6

27.8

دانشگاه علوم پزشکی تهران

14.1

33.6

15.5

14.2

50.2

دانشگاه فردوسی مشهد

16.1

-

19.3

8.6

21.6

دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج

15.2

32.1

15.8

7.8

14

دانشگاه شهید بهشتی

14.8

53.8

15.1

14.8

18.9

دانشگاه یزد

14.4

34.2

15.5

10.8

28

دانشگاه زنجان

7.7

34.3

15.3

8.5

12.5

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2016 مؤسسه آموزش عالی «تایمز»، دانشگاه «University of Oxford» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، «California Institute of Technology»، «Stanford University»، «University of Cambridge»، «Massachusetts Institute of Technology»، «Harvard University»، «Princeton University»، «Imperial College London-ICL»، «ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich»، و «University of Chicago» (جایگاه دهم مشترک با «University of California, Berkeley»)  جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»
ارائۀ بینش کافی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها و کمک به دانشجویان برای گزینش مؤسسۀ هدف برای ادامه تحصیل.

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»
هدف از انتشار این نظام رتبه‌بندی تشویق دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی به حضور بیشتر و فعال‌تر در محیط وب است. پایگاه «گوگل اسکالر» که منبع کلیدی این نظام رتبه‌بندی برای گردآوری داده‌ها است، از پایگاه‌های رایگان در محیط وب است که نقش مهمی در ارتباط علمی و دسترسی به منابع دانشگاهی دارد. حضور بیشتر یک مؤسسه در محیط وب می‌تواند بر شمار استنادهای دریافتی آن تأثیرگذار باشد.دیدگاه شما