یال

رتبه‌بندی آوازه «رار»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی آوازه «رار»

رتبه‌بندی آوازه «رار» (2017)


نگارش   1396/06/25

بر پایۀ گزارش «آژانس رتبه‌بندی رار» در سال 2017، 11 مؤسسۀ ایرانی توانسته‌اند در بین پرآوازه‌ترین مؤسسه‌های جهان قرار گیرند. دانشگاه‌های «صنعتی شریف»، «تهران»، «صنعتی اصفهان»، «علوم پزشکی تهران»، «شهید بهشتی»، «فردوسی مشهد»، «علم و صنعت»، «علامه طباطبایی»، «علوم پزشکی کردستان»، «اصفهان»، و «علوم پزشکی ایران» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست به چشم می‌خورد و توانسته‌اند به ترتیب رتبه‌های نخست تا یازدهم ملی را به دست آورند.

نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی سنجش آوازۀ جهانی مؤسسه‌ها بر پایۀ دو حوزۀ کلیدی آموزش و پژوهش است. این نخستین نظامی است که به شکل خاص آوازۀ مؤسسه‌ها را در کانون توجه قرار داده است. منطق ایجاد این نظام رتبه‌بندی آن است که آوازه و نام مؤسسه‌ها عامل کلیدی موفقیت و از مزایای رقابتی آنها در بازار آموزش عالی است. آژانس «رار» برای ارزیابی آوازۀ مؤسسه‌ها از پیمایش‌های جهانی بهره می‌گیرد. مؤسسۀ «کلاریویت آنالیتیکس» پیمایش‌های لازم را اجرا و داده‌های گردآوری شده را برای تحلیل به آژانس «رار» ارائه می‌کند. پاسخ‌دهندگان به پیمایش‌ها از سراسر جهان و در حوزه‌های گوناگون علم هستند. در این پیمایش‌ها اعضای هیئت علمی (72%)، پژوهشگران (13%)، مدیران مؤسسه‌ها (13%)، دانشجویان دکتری (3%)، و دیگر افراد (5%) شرکت می‌کنند. تجربۀ کاری بیشتر پاسخ‌دهندگان نیز نزدیک به 20 سال است. در جدول زیر امتیاز کل به همراه رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های برتر ایرانی در این نظام رتبه‌بندی آمده است.

 

امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی آوازه «رار»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

76.824

1

160

دانشگاه تهران

68.903

2

225

دانشگاه صنعتی اصفهان

48.712

3

366

دانشگاه علوم پزشکی تهران

35.236

4

475

دانشگاه شهید بهشتی

25.861

5

572

دانشگاه فردوسی مشهد

24.476

6

591

دانشگاه علم و صنعت

24.476

6

591

دانشگاه علامه طباطبایی

18.792

8

668

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

18.792

8

668

دانشگاه اصفهان

18.792

8

668

دانشگاه علوم پزشکی ایران

11.668

11

734

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2017 رتبه‌بندی آوازه «رار»، مؤسسۀ «Harvard University» دارای بیشترین امتیاز و پرآوازه‌ترین مؤسسۀ دنیا است. پس از این مؤسسه، مؤسسه‌های «Stanford University»، «MIT»، «University of California, Berkeley»، «University of Cambridge»، «University of Oxford»، «Princeton University»، «University of Michigan»، «University of California, Los Angeles» و «Yale University» (دهم مشترک با دانشگاه کالیفرنیا) جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به‌دست آورده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»
هدف از انتشار این نظام رتبه‌بندی تشویق دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی به حضور بیشتر و فعال‌تر در محیط وب است. پایگاه «گوگل اسکالر» که منبع کلیدی این نظام رتبه‌بندی برای گردآوری داده‌ها است، از پایگاه‌های رایگان در محیط وب است که نقش مهمی در ارتباط علمی و دسترسی به منابع دانشگاهی دارد. حضور بیشتر یک مؤسسه در محیط وب می‌تواند بر شمار استنادهای دریافتی آن تأثیرگذار باشد.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان
سنجش کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان؛ ارزیابی جایگاه اعضای هیئت علمی مؤسسه‌ها؛ مشاوره به دولت‌ها و مؤسسه‌ها؛ و ارائة سیاهة قابل اعتماد از جایگاه مؤسسه‌ها به دانشجویان.

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاددیدگاه شما