یال

رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان

رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان (2014)


نگارش   1395/06/01

بر پایۀ گزارش سال 2014 نظام رتبه‌بندی «شانگهای»، کشور ایران توانسته است یک جایگاه را به خود اختصاص دهد و رتبۀ 37 جهان را به لحاظ شمار مؤسسه‌های موجود در فهرست 500 مؤسسۀ برتر رتبه‌بندی «شانگهای» کسب کند. «دانشگاه تهران» تنها مؤسسۀ ایرانی برتر است که در فهرست 500 مؤسسۀ پیشگام دنیا رتبه‌بندی شده است. رتبه‌بندی جهانی «شانگهای» مؤسسه‌های پیشرو دنیا را بر پایۀ شش شاخص اصلی، یعنی دانش‌آموختگان برندۀ جایزۀ «نوبل» یا جایزۀ «فیلدز»، اعضای هیئت علمی برندۀ جایزۀ «نوبل» یا جایزۀ «فیلدز»، پژوهشگران پر استناد در 21 حوزۀ موضوعی، مقاله‌های منتشر شده در مجله‌های «ساینس» و «نیچر»، مقاله‌های منتشر شده در نمایه‌های استنادی علوم و علوم اجتماعی، و سرانۀ عملکرد اعضای هئیت علمی مؤسسه ارزیابی می‌کند. در جدول یک رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسۀ ایرانی و در جدول دو امتیاز آن در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «شانگهای»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

1

400 ـ 301

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «شانگهای»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

 

دانش‌آموختگان

اعضای هیئت علمی

پژوهشگران پر استناد

ساینس و نیچر

انتشارات

سرانه عملکرد

دانشگاه تهران

9/ 12

0/ 0

0/ 10

0/ 0

8/ 38

6/ 19

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2014 نظام رتبه‌بندی «شانگهای»، دانشگاه «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از دانشگاه «Harvard University»، دانشگاه‌های «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of California, Berkeley»، «University of Cambridge»، «Princeton University»، «California Institute of Technology»، «Columbia University»، «University of Chicago»، و «University of Oxford» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را کسب کرده‌اند.

 

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»
کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل نخستین هدف این نظام است. این نظام رتبه‌بندی بیشتر به دنبال سنجش جهانی‌شدن مؤسسه‌ها است.دیدگاه شما