یال

جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های علم، فناوری، و نوآوری
جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های علم، فناوری، و نوآوری

آگاهی از شاخص‌های عملکرد کشورها
و مقایسة آنها با یکدیگر
در زمینه‌های علم، فناوری، و نوآوری
نقشی کلیدی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دارد.

جایگاه پژوهشگران
جایگاه پژوهشگران

پژوهشگران از کلیدی‌ترین و برجسته‌ترین پایه‌های
اکوسیستم پژوهش به شمار می‌آیند
که با اندیشه و نوآوری خود می‌توانند
در پیشرفت علم و پژوهش کشور کارگر باشند.

جایگاه نشریه‌های علمی
جایگاه نشریه‌های علمی

نشریه‌های علمی
که دستاوردهای پژوهش و پژوهشگران
را به انتشار می‌رسانند
از کلیدی‌ترین منابع اکوسیستم پژوهش به شمار می‌آیند.

جایگاه ایران در نمایه‌نامه‌های استنادی
جایگاه ایران در نمایه‌نامه‌های استنادی

نمایه‌های استنادی کلیدی
پایگاه‌هایی هستند که به نمایه‌سازی نشریه‌های علمی
و انتشارات پژوهشگران می‌پردازند
و همگان در سراسر جهان آنها را بازدید می‌کنند.

جایگاه مؤسسه‌‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها
جایگاه مؤسسه‌‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها

در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها
کنش و حضور مؤسسه‌ها
در محیط وب ارزیابی می‌شود.

جایگاه مؤسسه‌‌ها در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی
جایگاه مؤسسه‌‌ها در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی

رتبه‌بندی موضوعی مؤسسه‌‌ها
راه‌کاری برای پاسخ‌گویی
به نیاز برای ارزیابی مؤسسه‌‌ها
در موضوع‌ها و حوزه‌های گوناگون است.

جایگاه مؤسسه‌‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی
جایگاه مؤسسه‌‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی

نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی
در پی شناسایی مؤسسه‌های دارای کیفیت بالاتر بر پایۀ معیارهای خود هستند.


برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟