یال

شاخص‌ها


مشترک شوید!


برای دریافت تازه‌ترین گزارش‌های سامانه نما با رایانامه، می‌توانید مشترک شوید. با اشتراک می‌توانید تازه‌ترین گزارش‌های یک یا چند شاخص، گزارش یک یا چند گروه از هفت گروه شاخص‌ها، یا گزارش‌ همه شاخص‌ها را دریافت کنید. گفتنی است همواره می‌توانید با کلیک روی «لغو اشتراک» نیز دریافت گزارش‌ها را پایان دهید.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟