یال

رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

درباره


نام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»
نام به زبان انگلیسی
Times Higher Education Asia University Rankings
نام اختصاری رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی تایمز
توصیف رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی تایمز سالانه به ارزیابی مؤسسه‌هایی از دست‌کم 25 کشور آسیایی می‌پردازد. این نظام از شمار رتبه‌بندی‌های منطقه‌ای تایمز است.
هدف کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در آسیا و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل است. رویکرد این نظام رتبه‌بندی بیشتر سنجش ارتباط بین مؤسسه‌ها و صنعت و کسب‌وکار است.
ناشر(ان)
Times Higher Education
زمان شروع 1391   (2012)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر 350
شمار سنجه‌ها 13
شرح و وزن سنجه‌ها
 • آموزش (25%)
 1. پیمایش اشتهار آموزشی (10% امتیاز)
 2. نسبت دانشجو به هیئت علمی (5 /4% امتیاز)
 3. نسبت دانشجویان کارشناسی به دانشجویان دکتری (25 /2% امتیاز)
 4. نسبت دانش‌آموختگان دکتری به اعضای هیئت علمی (6% امتیاز)
 5. درآمد اختصاصی مؤسسه (25 /2% امتیاز)
 • پژوهش (30%)
 1. پیمایش اشتهار پژوهشی (15% امتیاز)
 2. درآمد پژوهشی (5 /7% امتیاز)
 3. بهره‌وری پژوهشی (5 /7% امتیاز)
 • استناد (30%)
 1. استناد (30% امتیاز)
 • چشم‌انداز جهانی (7.5%)
 1. نسبت دانشجویان خارجی به دانشجویان داخلی (5 /2% امتیاز)
 2. نسبت اعضای هیئت علمی خارجی به اعضای هیئت علمی داخلی (5 /2% امتیاز)
 3. همکاری جهانی (5 /2% امتیاز)
 • درآمدهای صنعتی (5 /7%)
 1. درآمدهای صنعتی (5 /7% امتیاز)

 

معیار ورود به ارزیابی مؤسسه‌هایی که دورۀ کارشناسی ارائه نمی‌دهند در این نظام ارزیابی نمی‌شوند. افزون بر این، مؤسسه‌هایی که در پنج سال گذشته شمار مقاله‌های آنها در نمایه‌نامۀ «اسکوپوس» کمتر از 1000 مورد (دست‌کم 150 مقاله در سال) است از ارزیابی کنار گذاشته می‌شوند. دانشگاه‌هایی نیز که 80 درصد یا بیش از 80 درصد فعالیت‌هایشان در یکی از 11 حوزۀ موضوعی (همانند مهندسی، ) است در این نظام ارزیابی نمی‌شوند.
منبع(های) گردآوری داده پیمایش‌های گوناگون در بخش‌های متفاوت؛ نمایه‌نامۀ استنادی «اسکوپوس»؛ و پرسشنامه‌ای که مؤسسه‌ها پر می‌کنند.
پایگاه وب
اطلاعات تماس
help@timeshighereducation.co.ukدیدگاه شما