یال

رتبه‌بندی «یوـ مالتی‌رنک»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی «یوـ مالتی‌رنک»

درباره


نام رتبه‌بندی «یوـ مالتی‌رنک»
نام به زبان انگلیسی
U-Multirank
نام اختصاری «یوـ مالتی‌رنک»
هدف ارائۀ ابزاری برای مقایسۀ دقیق، چندوجهی، و کاربرمحور مؤسسه‌های آموزش عالی در جهان.
ناشر(ان)
European Commission
زمان شروع 1393   (2014)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر 850
شمار سنجه‌ها 5
شرح و وزن سنجه‌ها
  1. آموزش و یادگیری: نسبت دانش‌آموختگان کارشناسی، نسبت دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد، دانش‌آموختگی در زمان مقرر (در مقطع کارشناسی)، و دانش‌آموختگی در زمان مقرر (در مقطع کارشناسی)
  2. پژوهش: نسبت استناد، شمار انتشارات پژوهشی، شمار تعدیل‌شدۀ انتشارات پژوهشی، درآمدهای پژوهشی خارج از دانشگاه، خروجی‌های هنری، انتشارات پر استناد، انتشارات میان‌رشته‌ای، موقعیت‌های پسا-دکتری، همکاری راهبردی پژوهشی، و انتشارات حرفه‌ای
  3. دانش‌گستری: انتشارات مشترک با صنعت، درآمد حاصل از بخش خصوصی، شمار پروانه‌های ثبت اختراع، شمار پروانه‌های ثبت اختراع به نسبت اندازه مؤسسه، شمار پروانه‌های ثبت اختراع با همکاری صنعت، شمار شرکت‌های وابسته به مؤسسه، استناد به انتشارات مؤسسه در پروانه‌های ثبت اختراع، درآمد حاصل از توسعه حرفه‌ای مستمر، وشمار شرکت‌های راه‌اندازی شده توسط دانش‌آموختگان
  4. گرایش جهانی: رشته‌های کارشناسی انگلیسی‌زبان، رشته‌های کارشناسی ارشد انگلیسی‌زبان، پویایی و سرزندگی دانشجویان، اعضای هیئت علمی خارجی، انتشارات مشترک جهانی، و رشته‌های جهانی در سطح دکتری
  5. مشارکت ملی: دانش‌آموختگان کارشناسی شاغل در کشور، دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد شاغل در کشور، دانشجویان کارآموز در کشور، انتشارات مشترک داخلی، و درآمد حاصل از منابع داخلی، همکاری راهبردی پژوهشی در کشور
معیار ورود به ارزیابی مؤسسه‌هایی که پرسشنامۀ گردآوری دادۀ این نظام رتبه‌بندی را تکمیل و ارسال می‌کنند توسط این نظام ارزیابی خواهند شد.
منبع(های) گردآوری داده پیمایش دانشجویان؛ نمایه‌نامۀ استنادی «وب آو ساینس»؛ پایگاه‌های نمایه‌کنندۀ پروانه‌های ثبت اختراع (مانند «وایپو»، «یو. اس. پی. تی. او.»، «ایپو»، و «پتستات»)؛ و پرسشنامه‌ای که مؤسسه‌ها پر می‌کنند.
پایگاه وب
اطلاعات تماس
info@umultirank.org

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاد

رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌های جهان
تأکید و تمرکز بر جنبۀ پژوهشی مؤسسه‌ها که داده‌های بسیاری را برای رتبه‌بندی مؤسسه‌ها به‌کار می‌برد.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟