یال

رتبه‌بندی جهانی موضوعی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی موضوعی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

درباره


نام رتبه‌بندی جهانی موضوعی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»
نام به زبان انگلیسی
Times Higher Education World University Rankings by Subject
نام اختصاری رتبه‌بندی موضوعی «تایمز»
موضوع / حوزه علوم فیزیکی (فیز) , مهندسی و فناوری (منا) , علوم اجتماعی (عاج) , علوم زیستی (زیس) , هنر و علوم انسانی (هنا) , علوم پزشکی بالینی، پزشکی پایه، و بهداشت (پاب) , علوم رایانه (رای) , اقتصاد/ کسب و کار (اتک) , علوم تربیتی (ترب) , حقوق (حقو) , روانشناسی (روا)
ناشر(ان)
Times Higher Education
زمان شروع 1390   (2011)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر در هر موضوع/ حوزه 100
شمار سنجه‌ها 5
شرح و وزن سنجه‌ها
 

فیز

منا

عاج

زیس

هنا

پاب

اتک

رای

ترب

حقو

روا

آموزش: محیط یادگیری

27/5%

30/0%

32/5%

27/5%

37/5%

27/5%

32/5%

30/0%

32/7%

32/7%

27/5%

پژوهش: اندازه، درآمد، و اشتهار

27/5%

30/0%

32/5%

27/5%

37/5%

27/5%

32/5%

30/0%

29/8%

30/8%

27/5%

استناد: تأثیر پژوهشی

35/0%

27/5%

25/0%

35/0%

15/0%

35/0%

25/0%

27/5%

27/5%

25/0%

35/0%

چشم‌انداز جهانی: اعضای هئیت علمی، دانشجویان، و پژوهش

7/5%

7/5%

7/5%

7/5%

7/5%

7/5%

7/5%

7/5%

7/5%

9/0%

7/5%

درآمدهای صنعتی: نوآوری

2/5%

5/0%

2/5%

2/5%

2/5%

2/5%

2/5%

5/0%

2/5%

2/5%

2/5%

 
معیار ورود به ارزیابی مؤسسه‌هایی که دانشجوی کارشناسی نمی‌پذیرند یا در پنج سال گذشته کمتر از شمار معینی مقاله در سال منتشر کرده‌اند در این نظام ارزیابی نمی‌شوند. داشتن دست‌کم شمار مقاله برای مؤسسه‌هایی که روی حوزه‌هایی مانند مهندسی یا هنرها کار می‌کنند، نادیده گرفته می‌شود. در موضوع‌های گوناگون کرانۀ شمار مقاله متفاوت است؛ برای نمونه در حوزۀ علوم تربیتی داشتن دست‌کم 100 مقاله برای مؤسسه‌ها لازم است، ولی در حوزۀ مهندسی و فناوری این شمار 500 است.
منبع(های) گردآوری داده پیمایش‌های گوناگون؛ نمایه‌نامۀ استنادی «اسکوپوس»؛ و پرسشنامه‌ای که مؤسسه‌ها پر می‌کنند.
پایگاه وب
اطلاعات تماس
help@timeshighereducation.co.uk

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی جهانی وب دانشگاه‌ها و کالج‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاد.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان
سنجش کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان؛ ارزیابی جایگاه اعضای هیئت علمی مؤسسه‌ها؛ مشاوره به دولت‌ها و مؤسسه‌ها؛ و ارائة سیاهة قابل اعتماد از جایگاه مؤسسه‌ها به دانشجویان.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟