یال

رتبه‌بندی حوزه‌ای علمی دانشگاه‌های جهان


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی حوزه‌ای علمی دانشگاه‌های جهان

درباره


نام رتبه‌بندی حوزه‌ای علمی دانشگاه‌های جهان
نام به زبان انگلیسی
Academic Ranking of World Universities-Field (ARWU-FIELD)
نام اختصاری رتبه‌بندی حوزه‌ای «شانگهای»
موضوع / حوزه علوم اجتماعی (عاج) , ریاضیات و علوم طبیعی (رطب) , مهندسی/ فناوری و علوم رایانه (منا) , علوم زیستی و کشاورزی (زیس) , پزشکی بالینی و داروسازی (پاب)
ناشر(ان)
Shanghai Ranking Consultancy
زمان شروع 1386   (2007)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر در هر موضوع/ حوزه 200
شمار سنجه‌ها 6
شرح و وزن سنجه‌ها

 

رطب

منا

عاج

زیس

پاب

دانش‌آموختگان برندۀ جایزۀ «نوبل» یا جایزۀ «فیلدز»

10%

0

10%

10%

10%

اعضای هیئت علمی برندۀ جایزۀ «نوبل» یا جایزۀ «فیلدز»

15%

0

15%

15%

15%

پژوهشگران پر استناد در 21 حوزۀ موضوعی

25%

25%

25%

25%

25%

مقاله‌های منتشر شده در نمایه‌های استنادی علوم و علوم اجتماعی

25%

25%

25%

25%

25%

نسبت مقاله‌های منتشر شده در 20 درصد نخست فهرست مجله‌ها

25%

25%

25%

25%

25%

مخارج پژوهشی مربوط به مهندسی

0

25%

0

0

0

 
معیار ورود به ارزیابی داشتن یکی از این معیارها: برندۀ جایزۀ «نوبل»، برندۀ مدال «فیلدز»، پژوهشگر پراستناد، پدیدآور مقاله در مجله‌های «ساینس» یا «نیچر»، یا شمار بسیاری مقاله در نمایه‌های استنادی علوم (SCIE) و علوم اجتماعی (SSCI).
منبع(های) گردآوری داده نمایه‌نامۀ استنادی «وب آو ساینس»؛ مجله‌های «ساینس» و «نیچر»؛ جایزۀ «نوبل» (فیزیک، شیمی، پزشکی، و اقتصاد)؛ جایزۀ «فیلدز» در ریاضیات؛ فهرست پژوهشگران پر استناد «تامسون رویترز»؛ پرسشنامه‌ای که مؤسسه‌ها پر می‌کنند.
پایگاه وب
اطلاعات تماس
contact@shanghairanking.com

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو»
این نظام رتبه‌بندی ابزاری برای تجزیه و تحلیل وضعیت کشورها و مقایسۀ آنها با یکدیگر بر پایة مدارک علمی و دانشگاهی منتشر شده در جهان است. در این نظام، کشورها بر پایة شاخص‌های گوناگونی قابل رتبه‌بندی هستند.

رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان
ارزیابی عملکرد علمی مؤسسه‌ها، به‌ویژه عملکرد پژوهشی آنها، بر پایة شاخص‌های عینی و بدون سوگیری.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟