یال

رتبه‌بندی حوزه‌ای علمی دانشگاه‌های جهان


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی حوزه‌ای علمی دانشگاه‌های جهان

درباره


نام رتبه‌بندی حوزه‌ای علمی دانشگاه‌های جهان
نام به زبان انگلیسی
Academic Ranking of World Universities-Field (ARWU-FIELD)
نام اختصاری رتبه‌بندی حوزه‌ای «شانگهای»
موضوع / حوزه علوم اجتماعی (عاج) , ریاضیات و علوم طبیعی (رطب) , مهندسی/ فناوری و علوم رایانه (منا) , علوم زیستی و کشاورزی (زیس) , پزشکی بالینی و داروسازی (پاب)
ناشر(ان)
Shanghai Ranking Consultancy
زمان شروع 1386   (2007)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر در هر موضوع/ حوزه 200
شمار سنجه‌ها 6
شرح و وزن سنجه‌ها

 

رطب

منا

عاج

زیس

پاب

دانش‌آموختگان برندۀ جایزۀ «نوبل» یا جایزۀ «فیلدز»

10%

0

10%

10%

10%

اعضای هیئت علمی برندۀ جایزۀ «نوبل» یا جایزۀ «فیلدز»

15%

0

15%

15%

15%

پژوهشگران پر استناد در 21 حوزۀ موضوعی

25%

25%

25%

25%

25%

مقاله‌های منتشر شده در نمایه‌های استنادی علوم و علوم اجتماعی

25%

25%

25%

25%

25%

نسبت مقاله‌های منتشر شده در 20 درصد نخست فهرست مجله‌ها

25%

25%

25%

25%

25%

مخارج پژوهشی مربوط به مهندسی

0

25%

0

0

0

 
معیار ورود به ارزیابی داشتن یکی از این معیارها: برندۀ جایزۀ «نوبل»، برندۀ مدال «فیلدز»، پژوهشگر پراستناد، پدیدآور مقاله در مجله‌های «ساینس» یا «نیچر»، یا شمار بسیاری مقاله در نمایه‌های استنادی علوم (SCIE) و علوم اجتماعی (SSCI).
منبع(های) گردآوری داده نمایه‌نامۀ استنادی «وب آو ساینس»؛ مجله‌های «ساینس» و «نیچر»؛ جایزۀ «نوبل» (فیزیک، شیمی، پزشکی، و اقتصاد)؛ جایزۀ «فیلدز» در ریاضیات؛ فهرست پژوهشگران پر استناد «تامسون رویترز»؛ پرسشنامه‌ای که مؤسسه‌ها پر می‌کنند.
پایگاه وب
اطلاعات تماس
contact@shanghairanking.com

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی «یوـ مالتی‌رنک»
ارائۀ ابزاری برای مقایسۀ دقیق، چندوجهی، و کاربرمحور مؤسسه‌های آموزش عالی در جهان.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟