یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

درباره


نام رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»
نام به زبان انگلیسی
Times Higher Education World University Rankings
نام اختصاری رتبه‌بندی «تایمز»
هدف کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل است. رویکرد این نظام رتبه‌بندی بیشتر سنجش ارتباط بین مؤسسه‌ها و صنعت و کسب‌وکار است.
ناشر(ان)
Times Higher Education
زمان شروع 1383   (2004)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر 1200
شمار سنجه‌ها 13
شرح و وزن سنجه‌ها
 • آموزش (30%)
 1. پیمایش اشتهار آموزشی (15% امتیاز)
 2. نسبت دانشجو به هیئت علمی (5 /4% امتیاز)
 3. نسبت دانشجویان کارشناسی به دانشجویان دکتری (25 /2% امتیاز)
 4. نسبت دانش‌آموختگان دکتری به اعضای هیئت علمی (6% امتیاز)
 5. درآمد اختصاصی مؤسسه (25 /2% امتیاز)
 • پژوهش (30%)
 1. پیمایش اشتهار پژوهشی (18% امتیاز)
 2. درآمد پژوهشی (6% امتیاز)
 3. بهره‌وری پژوهشی (6% امتیاز)
 • استناد (30%)
 1. استناد (30% امتیاز)
 • چشم‌انداز جهانی (10%)
 1. نسبت دانشجویان خارجی به دانشجویان داخلی (5 /2% امتیاز)
 2. نسبت اعضای هیئت علمی خارجی به اعضای هیئت علمی داخلی (5 /2% امتیاز)
 3. همکاری جهانی (5 /2% امتیاز)
 4. درآمدهای صنعتی (5 /2% امتیاز)
معیار ورود به ارزیابی مؤسسه‌هایی که دورۀ کارشناسی ارائه نمی‌دهند در این نظام ارزیابی نمی‌شوند. افزون بر این، مؤسسه‌هایی که در پنج سال گذشته شمار مقاله‌های آنها در نمایه‌نامۀ «اسکوپوس» کمتر از 1000 مورد (دست‌کم 150 مقاله در سال) است از ارزیابی کنار گذاشته می‌شوند. دانشگاه‌هایی نیز که 80 درصد یا بیش از 80 درصد فعالیت‌هایشان در یکی از 11 حوزۀ موضوعی (همانند مهندسی، ) است در این نظام ارزیابی نمی‌شوند. https://www.timeshighereducation.com/how-participate-times-higher-education-rankings
منبع(های) گردآوری داده پیمایش‌های گوناگون در بخش‌های متفاوت؛ نمایه‌نامۀ استنادی «اسکوپوس»؛ و پرسشنامه‌ای که مؤسسه‌ها پر می‌کنند.
پایگاه وب
اطلاعات تماس
help@timeshighereducation.co.uk

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی جهانی وب دانشگاه‌ها و کالج‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاد.

رتبه‌بندی آوازه «رار»
رتبه‌بندی آوازه «رار» نظامی است که مؤسسه‌ها را بر پایۀ آوازۀ جهانی آنها رتبه‌بندی می‌کند. این نخستین نظامی است که به شکل خاص آوازۀ مؤسسه‌ها را در کانون توجه قرار داده است. منطق ایجاد این نظام رتبه‌بندی آن است که آوازه و نام مؤسسه‌ها عامل کلیدی موفقیت و از مزایای رقابتی آنها در بازار آموزش عالی است.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟