یال

شاخص‌ها


جایگاه نشریه‌های علمی »  امتیاز استنادی

درباره


نام امتیاز استنادی
نام به زبان انگلیسی
CiteScore
نام اختصاری امتیاز استنادی
توصیف «امتیاز استنادی» شاخصی علم‌سنجی برای اندازه‌گیری تأثیر یک نشریۀ علمی بر پیشرفت‌ علم است که از آن برای مقایسۀ نشریه‌ها نسبت به یکدیگر نیز استفاده می‌شود. این شاخص نشان‌دهندۀ فراوانی استنادهایی است که در یک دورۀ زمانی به مقاله‌های یک نشریه داده می‌شود. این دورۀ زمانی سه سال است.
هدف سنجش تأثیر یک نشریۀ علمی بر پیشرفت علم.
روش‌شناسی اندازۀ «امتیاز استنادی» برآیند تقسیم «مجموع استنادهای دریافتی یک نشریه در سه سال گذشته» بر «مجموع مقاله‌های منتشرشده در آن نشریه در آن سه سال» است. برای نمونه، اگر نشریه‌ای در سال‌های 2012، 2013، و 2014 شمار 15 مقاله منتشر و در همین سال‌ها شمار 105 استناد دریافت کرده باشد، «امتیاز استنادی» آن در سال 2015 برابر «هفت» خواهد بود.
ناشر(ان)
Elsevier
زمان شروع 1395   (2016)
دوره انتشار سالانه
شمار سنجه‌ها 2
شرح و وزن سنجه‌ها
  1. شمار استنادها
  2. شمار مقاله‌ها
معیار ورود به ارزیابی بودن در نمایه‌نامۀ «اسکوپوس»
منبع(های) گردآوری داده پایگاه «اسکوپوس»
پایگاه وب
اطلاعات تماس
https://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150

شاخص‌های مرتبط


ضریب تأثیر نشریه
«ضریب تأثیر» شاخصی علم‌سنجی برای اندازه‌گیری تأثیر یک نشریۀ علمی بر پیشرفت‌ علم است که از آن برای مقایسۀ نشریه‌های نسبت به یکدیگر نیز استفاده می‌شود. این شاخص نشان‌دهندۀ فراوانی استنادهایی است که در یک دورۀ زمانی به مقاله‌های یک نشریه داده می‌شود. این دورۀ زمانی دو یا پنج سال است، ولی دورۀ دو ساله بیشتر به‌کار می‌رود. اندازۀ ضریب تأثیر برآیند تقسیم «مجموع استنادهای دریافتی یک نشریه در دو سال گذشته» بر «مجموع مقاله‌های منتشرشده در آن نشریه در آن دو سال» است. برای نمونه، اگر نشریه‌ای در دو سال گذشته 15 مقاله منتشر و در همین بازه 105 استناد دریافت کرده باشد، ضریب تأثیر آن برابر «هفت» خواهد بود.

اسنیپ
شاخص «ضریب تاثیر به هنجار شده بر پایۀ منبع» یا «اسنیپ» شاخص علم‌سنجی برای اندازه‌گیری تأثیر یک نشریۀ علمی بر پیشرفت علم است که از آن برای مقایسۀ نشریه‌ها نسبت به یکدیگر نیز استفاده می‌شود. این شاخص نشان‌دهندۀ فراوانی استنادهایی است که در یک دورۀ زمانی به مقاله‌های یک نشریه داده می‌شود.

حضور در نمایه‌نامه‌های جهانی (Scopus)
یکی از نظام‌های ارزیابی نشریه‌ها «نمایه‌نامه‌های استنادی» هستند. ناشران نشریه‌های خود را برای ارزیابی به هیئت‌های داوری این نمایه‌نامه‌ها می‌فرستند تا اگر از کیفیت لازم برخوردار باشند، نمایه‌سازی آنها در این نمایه‌نامه‌ها انجام شود. حضور در این نمایه‌نامه‌ها خود نشان‌دهندۀ اعتبار یک نشریه است. نمایه‌نامه‌های گوناگونی برای ارزیابی و نمایه‌سازی نشریه‌ها در جهان هست، ولی «وب آو ساینس» و «اسکوپوس» دو نظام معتبر و سرشناس نمایه‌سازی در جهان هستند که حضور مجله در نمایه‌های آنها دارای ارزش بسیار بالایی است.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟