یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

درباره


نام رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»
نام به زبان انگلیسی
Times Higher Education World University Rankings
نام اختصاری رتبه‌بندی «تایمز»
هدف کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل است. رویکرد این نظام رتبه‌بندی بیشتر سنجش ارتباط بین مؤسسه‌ها و صنعت و کسب‌وکار است.
ناشر(ان)
Times Higher Education
زمان شروع 1383   (2004)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر 1200
شمار سنجه‌ها 13
شرح و وزن سنجه‌ها
 • آموزش (30%)
 1. پیمایش اشتهار آموزشی (15% امتیاز)
 2. نسبت دانشجو به هیئت علمی (5 /4% امتیاز)
 3. نسبت دانشجویان کارشناسی به دانشجویان دکتری (25 /2% امتیاز)
 4. نسبت دانش‌آموختگان دکتری به اعضای هیئت علمی (6% امتیاز)
 5. درآمد اختصاصی مؤسسه (25 /2% امتیاز)
 • پژوهش (30%)
 1. پیمایش اشتهار پژوهشی (18% امتیاز)
 2. درآمد پژوهشی (6% امتیاز)
 3. بهره‌وری پژوهشی (6% امتیاز)
 • استناد (30%)
 1. استناد (30% امتیاز)
 • چشم‌انداز جهانی (10%)
 1. نسبت دانشجویان خارجی به دانشجویان داخلی (5 /2% امتیاز)
 2. نسبت اعضای هیئت علمی خارجی به اعضای هیئت علمی داخلی (5 /2% امتیاز)
 3. همکاری جهانی (5 /2% امتیاز)
 4. درآمدهای صنعتی (5 /2% امتیاز)
معیار ورود به ارزیابی مؤسسه‌هایی که دورۀ کارشناسی ارائه نمی‌دهند در این نظام ارزیابی نمی‌شوند. افزون بر این، مؤسسه‌هایی که در پنج سال گذشته شمار مقاله‌های آنها در نمایه‌نامۀ «اسکوپوس» کمتر از 1000 مورد (دست‌کم 150 مقاله در سال) است از ارزیابی کنار گذاشته می‌شوند. دانشگاه‌هایی نیز که 80 درصد یا بیش از 80 درصد فعالیت‌هایشان در یکی از 11 حوزۀ موضوعی (همانند مهندسی، ) است در این نظام ارزیابی نمی‌شوند. https://www.timeshighereducation.com/how-participate-times-higher-education-rankings
منبع(های) گردآوری داده پیمایش‌های گوناگون در بخش‌های متفاوت؛ نمایه‌نامۀ استنادی «اسکوپوس»؛ و پرسشنامه‌ای که مؤسسه‌ها پر می‌کنند.
پایگاه وب
اطلاعات تماس
help@timeshighereducation.co.uk

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»
ارائة ابزار جامع علم‌سنجی برای مؤسسه‌ها، سیاست‌گذاران، و مدیران پژوهشی که به آنها کمک می‌کند برون‌دادهای پژوهشی خود را تحلیل و ارزیابی کنند و بر پایة آن راه‌هایی برای بهبود وضع خود را بیابند.

رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»
سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایۀ چهار حوزۀ کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی، و پایداری مالی) است. افزون بر این، مدیران دانشگاه می‌توانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز مؤسسۀ هدف خود را برای ادامه تحصیل آسان‌تر برگزینند.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟