یال

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها »  رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»

درباره


نام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»
نام به زبان انگلیسی
Top Universities by Google Scholar Citations
نام اختصاری رتبه‌بندی استناد «گوگل اسکالر»
هدف هدف از انتشار این نظام رتبه‌بندی تشویق دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی به حضور بیشتر و فعال‌تر در محیط وب است. پایگاه «گوگل اسکالر» که منبع کلیدی این نظام رتبه‌بندی برای گردآوری داده‌ها است، از پایگاه‌های رایگان در محیط وب است که نقش مهمی در ارتباط علمی و دسترسی به منابع دانشگاهی دارد. حضور بیشتر یک مؤسسه در محیط وب می‌تواند بر شمار استنادهای دریافتی آن تأثیرگذار باشد.
روش‌شناسی این نظام رتبه‌بندی نخست مؤسسه‌ها را از طریق نشانی وب‌سایتشان شناسایی می‌کند. سپس 10 «پروفایل» عمومی مؤسسه‌ها استخراج می‌شود. شمار استنادها برای مؤسسه‌ها محاسبه می‌شود و مؤسسه‌ها به ترتیب شمار استناد رتبه‌بندی می‌شوند. اگر «پروفایل»‌های گوناگونی برای یک پدیدآور در «گوگل اسکالر» وجود داشته باشد، «پروفایلی» در نظر گرفته می‌شود که بهترین عملکرد را داشته باشد.
ناشر(ان)
Cybermetrics Lab, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
زمان شروع 1394   (2015)
دوره انتشار شش ماه یک‌بار
شمار سنجه‌ها 1
شرح و وزن سنجه‌ها
  1. شمار استنادها در «گوگل اسکالر»
معیار ورود به ارزیابی مؤسسه در پایگاه «گوگل اسکالر» یک «پروفایل» داشته باشد.
منبع(های) گردآوری داده «گوگل اسکالر»
پایگاه وب
اطلاعات تماس
http://webometrics.info/en/Contact_Us

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری «لایدن»
ارائۀ یک نظام سنجش دقیق برای ارزیابی تأثیر علمی مؤسسه‌ها و مشارکت آنها در همکاری‌های علمی، بر پایة مجموعه‌ای از شاخص‌های متناسب علم‌سنجی نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی است. «لایدن» خروجی‌های پژوهشی و انتشارات مؤسسه‌ها می‌سنجد.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان
سنجش کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان؛ ارزیابی جایگاه اعضای هیئت علمی مؤسسه‌ها؛ مشاوره به دولت‌ها و مؤسسه‌ها؛ و ارائة سیاهة قابل اعتماد از جایگاه مؤسسه‌ها به دانشجویان.

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»
کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل نخستین هدف این نظام است. این نظام رتبه‌بندی بیشتر به دنبال سنجش جهانی‌شدن مؤسسه‌ها است.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟