یال

شاخص توسعۀ دولت الکترونیک


شاخص‌ها


جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های علم، فناوری، و نوآوری »  شاخص توسعۀ دولت الکترونیک

درباره


نام شاخص توسعۀ دولت الکترونیک
نام به زبان انگلیسی
E-Government Development Index (EGDI)
نام اختصاری دولت الکترونیک
توصیف شاخص توسعه دولت الکترونیک آمیزه‌ای از سنجه‌های گوناگون برای ارزیابی میل و توان کشورها برای بهره‌برداری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در راستای ارائۀ خدمات عمومی به یک جامعه است. از این رو، اقدام‌های دولت در زمینۀ فراهم کردن زیرساخت‌های مخابراتی، تربیت نیروی انسانی در حوزۀ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، و ارائۀ خدمات برخط ارزیابی و در مقایسه با سایر دولت‌ها سنجیده می‌شود.
روش‌شناسی شاخص توسعه دولت الکترونيک ميانگين وزنی نمرات سه بعد كليدی این شاخص است. پیش از به‌هنجارسازی نمرات در این سه بعد رویه استاندارد كردن نمره Z برای هر بعد صورت می‌گیرد. پس از به‌هنجارسازی، مجموع ميانگين حسابی شاخص مناسبی خواهد بود كه در آن وزن‌های برابر به معنی اهميت برابر شاخص‌ها است. سپس ارزش كلی هریک از بعدها به‌هنجار می‌شود تا بين 0 تا 1 قرار گيرد.
ناشر(ان)
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA)
زمان شروع 1382   (2003)
دوره انتشار دوسالانه
شمار کشورهای هدف 0
شمار سنجه‌ها 3
شرح و وزن سنجه‌ها
  1. فراهم‌آوری خدمات برخط
  2. زیرساخت‌های مخابراتی (کاربران اینترنت؛ خطوط تلفن ثابت؛ مشترکان تلفن همراه؛ مشترکان پهن‌باند بی‌سیم؛ مشترکان پهن‌باند ثابت)
  3. سرمایۀ انسانی (نرخ باسوادی بزرگسالان؛ نرخ نام‌نویسی در دبستان، متوسطه، و دانشگاه؛ دورۀ مورد انتظار آموزش مدرسه‌ای؛ میانگین سال‌های آموزش)
منبع(های) گردآوری داده اتحادیه بین‌المللی مخابرات؛ شاخص سرمایۀ انسانی؛ پیمایش‌های سازمان ملل متحد
پایگاه وب
اطلاعات تماس
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Contactدیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟