یال

رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»

درباره


نام رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»
نام به زبان انگلیسی
SciVisions University Rankings
نام اختصاری رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»
هدف بهبود علمی مؤسسه‌ها از طریق سیاستگذاری‌های آگاهانه و ارزیابی پیوستۀ پژوهش دانشگاه‌ها با سنجه‌ها درست و مناسب با نگاهی به روندهای جهانی در زمینه‌های علمی و توجه به نیازهای محلی.
ناشر(ان)
The SciVisions Ltd.
زمان شروع 1395   (2016)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر 800
شمار سنجه‌ها 19
شرح و وزن سنجه‌ها

گروه

سنجه

وزن

تأثیر علمی

آوازۀ علمی

4%

بهره‌وری علمی

10%

عملکرد پژوهشی

15%

عملکرد پژوهشی (میانگین)

6%

شمار مقاله‌ها میان 10 درصد برتر مقاله‌های پراستناد

1%

شمار مقاله‌ها میان 11 تا 20 درصد برتر مقاله‌های پراستناد

3%

پژوهشگران تأثیرگذار

0.5%

پژوهشگران جهانی

0.5%

همکاری جهانی

2%

اندازۀ تیم‌های پژوهشی درون‌سازمانی

4%

تأثیر علمی تیم‌های پژوهشی

4%

تأثیر فناورانه

پیوند علوم ـ فناوری

15%

همکاری دانشگاه و صنعت

15%

تأثیر صنعتی

6%

پژوهشگران دریافت‌کنندۀ کمک هزینۀ پژوهشی

0.5%

پژوهشگران صنعتی

0.5%

آوازۀ فناورانه

9%

فضای یادگیری

پژوهشگرانی که به استخدام دانشگاه‌های تأثیرگذار درآمده‌اند

2%

پژوهشگرانی که به استخدام صنعت درآمده‌اند

2%

 
منبع(های) گردآوری داده گزارش استنادی نشریه‌ها (جی. سی. آر.)؛ پایگاه «گوگل اسکالر»؛ وب‌سایت نشریه‌های برتر؛ پایگاه پروانه‌های ثبت اختراع ایالات متحده (یو. اس. پی. تی. او.)؛ پایگاه‌های گوناگون «سای‌ویژنز»
پایگاه وب
اطلاعات تماس
info@scivisions.com

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی واسپارگاه‌های سازمانی
واسپارگاه‌های سازمانی نقشی کلیدی در فضای پژوهش امروز بازی می‌کنند. این سامانه‌ها با دسترس‌پذیر ساختن آثار پژوهشگران، اساتید، و دانشجویان یک مؤسسه بستری ارزشمند برای پژوهش فراهم می‌کنند و شمار آنها روزبه‌روز در حال افزایش است. دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی کلیدی‌ترین مأموریت این واسپارگاه‌ها است.

رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»
ارائة ابزار جامع علم‌سنجی برای مؤسسه‌ها، سیاست‌گذاران، و مدیران پژوهشی که به آنها کمک می‌کند برون‌دادهای پژوهشی خود را تحلیل و ارزیابی کنند و بر پایة آن راه‌هایی برای بهبود وضع خود را بیابند.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟