یال

رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»

درباره


نام رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»
نام به زبان انگلیسی
SciVisions University Rankings
نام اختصاری رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»
هدف بهبود علمی مؤسسه‌ها از طریق سیاستگذاری‌های آگاهانه و ارزیابی پیوستۀ پژوهش دانشگاه‌ها با سنجه‌ها درست و مناسب با نگاهی به روندهای جهانی در زمینه‌های علمی و توجه به نیازهای محلی.
ناشر(ان)
The SciVisions Ltd.
زمان شروع 1395   (2016)
دوره انتشار سالانه
شمار مؤسسه‌های برتر 800
شمار سنجه‌ها 19
شرح و وزن سنجه‌ها

گروه

سنجه

وزن

تأثیر علمی

آوازۀ علمی

4%

بهره‌وری علمی

10%

عملکرد پژوهشی

15%

عملکرد پژوهشی (میانگین)

6%

شمار مقاله‌ها میان 10 درصد برتر مقاله‌های پراستناد

1%

شمار مقاله‌ها میان 11 تا 20 درصد برتر مقاله‌های پراستناد

3%

پژوهشگران تأثیرگذار

0.5%

پژوهشگران جهانی

0.5%

همکاری جهانی

2%

اندازۀ تیم‌های پژوهشی درون‌سازمانی

4%

تأثیر علمی تیم‌های پژوهشی

4%

تأثیر فناورانه

پیوند علوم ـ فناوری

15%

همکاری دانشگاه و صنعت

15%

تأثیر صنعتی

6%

پژوهشگران دریافت‌کنندۀ کمک هزینۀ پژوهشی

0.5%

پژوهشگران صنعتی

0.5%

آوازۀ فناورانه

9%

فضای یادگیری

پژوهشگرانی که به استخدام دانشگاه‌های تأثیرگذار درآمده‌اند

2%

پژوهشگرانی که به استخدام صنعت درآمده‌اند

2%

 
منبع(های) گردآوری داده گزارش استنادی نشریه‌ها (جی. سی. آر.)؛ پایگاه «گوگل اسکالر»؛ وب‌سایت نشریه‌های برتر؛ پایگاه پروانه‌های ثبت اختراع ایالات متحده (یو. اس. پی. تی. او.)؛ پایگاه‌های گوناگون «سای‌ویژنز»
پایگاه وب
اطلاعات تماس
info@scivisions.com

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان
نخستین هدف این نظام آگاهی از جایگاه جهانی دانشگاه‌های چین بود، ولی با استقبال گسترده در سراسر جهان روبه‌رو شد. هدف کنونی از انتشار این رتبه‌بندی، ارزیابی ممتازی مؤسسه‌ها است.

رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری «لایدن»
ارائۀ یک نظام سنجش دقیق برای ارزیابی تأثیر علمی مؤسسه‌ها و مشارکت آنها در همکاری‌های علمی، بر پایة مجموعه‌ای از شاخص‌های متناسب علم‌سنجی نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی است. «لایدن» خروجی‌های پژوهشی و انتشارات مؤسسه‌ها می‌سنجد.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟