یال

رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان

تحلیل رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان


افزون بر پیشرفت علمی کشور ایران، جهشی که در سال 2017 در روند سالانه شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی تایوان رخ داده به دلیل تغییر در روش‌شناسی این نظام رتبه‌بندی بوده است. نظام رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان تا سال 2016 تنها 500 مؤسسۀ برتر جهان را شناسایی و معرفی می‌کرد، ولی این شمار در سال 2017 به 800 مؤسسه رسیده است. طبیعی است که با افزایش گسترۀ مؤسسه‌های برتر شمار مؤسسه‌های ایرانی موجود در این نظام رتبه‌بندی نیز افزایش می‌یابد.

تغییر سیاست «دانشگاه ملی تایوان» برای افزایش شمار دانشگاه‌های برتر به دلیل سیاستی بوده است که سایر نظام‌های رتبه‌بندی در پیش گرفته‌اند. برای مثال، نظام رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» نیز در چند سال گذشته چنین سیاستی را در پیش گرفته است.

بیشتر نظام‌های رتبه‌بندی جهانی اکنون بین 500 تا 1000 مؤسسۀ برتر را در نتایج خود فهرست می‌کنند؛ از نظام «شانگهای» گرفته که نام 800 مؤسسۀ برتر را منتشر می‌کند تا نظام رتبه‌بندی «یورپ» که نزدیک به 2000 مؤسسۀ پیش‌رو را در فهرست پایانی خود رتبه‌بندی می‌کند. انتشار نام‌های بیشتر، بدون شک، موجب افزایش شمار بازدیدها به یک نظام رتبه‌بندی خاص می‌شود؛ مسئله‌ای که برای این گونه نظام‌ها کلیدی است.

هرچه شمار بازدیدها به یک نظام رتبه‌بندی بیشتر باشد، یعنی نتایج آن نظام بیشتر مورد توجه کاربران قرار می‌گیرد و همین مسئله خود نشانی از اعتبار آن نظام است. در چند سال گذشته، با افزایش شمار نظام‌های رتبه‌بندی، یکی از چالش‌های این نظام‌ها همواره جلب توجه بیشتر کاربران به نتایج خود بوده است.


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان
سنجش کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان؛ ارزیابی جایگاه اعضای هیئت علمی مؤسسه‌ها؛ مشاوره به دولت‌ها و مؤسسه‌ها؛ و ارائة سیاهة قابل اعتماد از جایگاه مؤسسه‌ها به دانشجویان.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»
ارائۀ بینش کافی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها و کمک به دانشجویان برای گزینش مؤسسۀ هدف برای ادامه تحصیل.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟