یال

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»

تحلیل رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»


تحلیل 2018

افزون بر پیشرفت علمی کشور ایران، جهشی که در سال 2018 در روند سالانه شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یو.اس. نیوز» رخ داده به دلیل تغییر در روش‌شناسی این نظام رتبه‌بندی بوده است. این نظام رتبه‌بندی تا سال 2017 تنها 1000 مؤسسۀ برتر جهان را شناسایی و معرفی می‌کرد، ولی این شمار در سال 2018 به 1250 مؤسسه رسیده است. طبیعی است که با افزایش گسترۀ مؤسسه‌های برتر شمار مؤسسه‌های ایرانی موجود در این نظام رتبه‌بندی نیز افزایش می‌یابد.

تغییر سیاست «یو.اس. نیوز» برای افزایش شمار دانشگاه‌های برتر به دلیل سیاستی بوده است که سایر نظام‌های رتبه‌بندی در پیش گرفته‌اند. برای مثال، نظام رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» نیز در چند سال گذشته چنین سیاستی را در پیش گرفته است.

بیشتر نظام‌های رتبه‌بندی جهانی اکنون بین 500 تا 1000 مؤسسۀ برتر را در نتایج خود فهرست می‌کنند؛ از نظام «شانگهای» گرفته که نام 800 مؤسسۀ برتر را منتشر می‌کند تا نظام رتبه‌بندی «یورپ» که نزدیک به 2000 مؤسسۀ پیش‌رو را در فهرست پایانی خود رتبه‌بندی می‌کند. انتشار نام‌های بیشتر، بدون شک، موجب افزایش شمار بازدیدها به یک نظام رتبه‌بندی خاص می‌شود؛ مسئله‌ای که برای این گونه نظام‌ها کلیدی است.

هرچه شمار بازدیدها به یک نظام رتبه‌بندی بیشتر باشد، یعنی نتایج آن نظام بیشتر مورد توجه کاربران قرار می‌گیرد و همین مسئله خود نشانی از اعتبار آن نظام است. در چند سال گذشته، با افزایش شمار نظام‌های رتبه‌بندی، یکی از چالش‌های این نظام‌ها همواره جلب توجه بیشتر کاربران به نتایج خود بوده است.

------------------------------------------------

تحلیل 2018

این نظام تا سال 2017 از 12 سنجه برای ارزیابی مؤسسه‌ها به ترتیب و امتیازهای زیر بهره می‌گرفت.

 1. آوازه جهانی در پژوهش (12/5% امتیاز)
 2. آوازه منطقه‌ای در پژوهش (12/5% امتیاز)
 3. شمار انتشارات (10% امتیاز)
 4. شمار کتاب‌ها (2/5% امتیاز)
 5. شمار همایش‌ها (2/5% امتیاز)
 6. تأثیر استنادی تعدیل‌شده (10% امتیاز)
 7. کل استنادها (7/5% امتیاز)
 8. شمار انتشارات در 10 درصد انتشارات پر استناد (12/5% امتیاز)
 9. نسبت انتشارات در 10 درصد انتشارات پر استناد (10% امتیاز)
 10. همکاری جهانی (10% امتیاز)
 11. شمار مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد برتر پراستنادها در حوزه‌ای خاص (5% امتیاز)
 12. نسبت مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد برتر پراستنادها در حوزه‌ای خاص (5% امتیاز)

ولی در ویرایش 2018 این نظام شمار سنجه‌ها به 13 رسید و وزن بعضی از آنها تغییر کرد. سنجۀ تازه‌ای که به روش‌شناسی این نظام افزوده شد «نسبت همکاری جهانی» است که 5 درصد امتیاز را به خود گرفت.

------------------------------------------------

تحلیل 2016

این نظام رتبه‌بندی پیش‌تر، تا سال 2015، دو سنجه در حوزۀ آموزش را نیز ارزیابی می‌کرد که در سال 2016 این دو سنجه را از فهرست سنجه‌های خود حذف کرده است. این دو سنجه عبارت بودند از:

 • شمار دانش‌آموختگان دکتری (5% امتیاز)
 • شمار دانش‌آموختگان دکتری به نسبت هر عضو هیئت علمی (5% امتیاز)

 


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌های جهان
تأکید و تمرکز بر جنبۀ پژوهشی مؤسسه‌ها که داده‌های بسیاری را برای رتبه‌بندی مؤسسه‌ها به‌کار می‌برد.

رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»
ارائة ابزار جامع علم‌سنجی برای مؤسسه‌ها، سیاست‌گذاران، و مدیران پژوهشی که به آنها کمک می‌کند برون‌دادهای پژوهشی خود را تحلیل و ارزیابی کنند و بر پایة آن راه‌هایی برای بهبود وضع خود را بیابند.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟