یال

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی (2015)


نگارش   1395/06/01

«رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورپ» گزارش سال 2015 خود را درباره جایگاه مؤسسه‌های دنیا منتشر کرده که نام نه مؤسسۀ ایرانی در آن به چشم می‌خورد. دانشگاه‌های «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «علم و صنعت»، «فردوسی مشهد»، و «تبریز» مؤسسه‌هایی هستند که توانسته‌اند در فهرست نهایی این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند و به ترتیب در جایگاه نخست تا نهم ملی قرار گیرند.

«یورپ» از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که هرساله نام 2000 مؤسسۀ جهان‌تراز را روی وبگاه خود منتشر کرده و جایگاه آنها نسبت به هم را ارزیابی می‌کند. شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی شش شاخص اصلی نظام «یورپ» برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی است. در جدول یک رتبه‌های ملی، آسیایی، و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یورپ»

نام مؤسسه

امتیاز کل

گروه

رتبۀ ملی

رتبه در آسیا

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

54/ 328

A

1

55

331

دانشگاه علوم پزشکی تهران

21/ 324

A

2

68

388

دانشگاه صنعتی اصفهان

06/ 320

A

3

81

430

دانشگاه صنعتی شریف

45/ 318

A

4

91

451

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

74/ 315

A

5

100

497

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

89/ 314

B++

6

104

512

دانشگاه علم و صنعت

69/ 308

B++

7

161

672

دانشگاه فردوسی مشهد

95/ 306

B++

8

176

725

دانشگاه تبریز

27/ 305

B++

9

191

786

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یورپ»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

مقالات

استنادها

انتشارات

بهره‌وری علمی

تأثیر پژوهشی

همکاری جهانی

دانشگاه تهران

60/ 75

50/ 66

35/ 34

32/ 57

44/ 45

34/ 49

دانشگاه علوم پزشکی تهران

04/ 73

55/ 67

40/ 34

06/ 56

38/ 45

79/ 47

دانشگاه صنعتی اصفهان

71/ 70

29/ 66

35/ 32

13/ 57

95/ 45

62/ 47

دانشگاه صنعتی شریف

94/ 68

32/ 66

21/ 32

54/ 57

09/ 46

35/ 47

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

26/ 70

05/ 65

37/ 32

41/ 56

35/ 45

30/ 46

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

35/ 70

99/ 64

65/ 32

42/ 55

16/ 45

32/ 46

دانشگاه علم و صنعت

27/ 67

10/ 64

32/ 31

29/ 55

11/ 45

59/ 45

دانشگاه فردوسی مشهد

62/ 66

73/ 63

06/ 31

68/ 54

06/ 45

79/ 45

دانشگاه تبریز

73/ 65

68/ 63

66/ 30

60/ 54

05/ 45

55/ 45

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2015 نظام رتبه‌بندی «یورپ»، دانشگاه «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از دانشگاه «Harvard University»، دانشگاه‌های «University of Toronto»، «University of Oxford»، «Johns Hopkins University»، «University of Cambridge»، «University College London»، «Massachusetts Institute of Technology»، «Stanford University»، «University of California Berkeley»، و «University of Michigan» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی کیفیت پژوهش «آی. تی. یو.»
نظام رتبه‌بندی «آی. تی. یو.» به دنبال ارزیابی دانشگاه‌های جهان اسلام و رتبه‌بندی آنها در زمینۀ کیفیت پژوهش است. این نظام بیش از 450 مؤسسه را در بیش از 30 کشور مسلمان ارزیابی می‌کند.

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاددیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟