یال

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی (2014)


نگارش   1395/06/01

«رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورپ» گزارش سال 2014 خود را درباره جایگاه مؤسسه‌های دنیا منتشر کرده که نام نه مؤسسۀ ایرانی در آن به چشم می‌خورد. دانشگاه‌های «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «علم و صنعت»، «فردوسی مشهد»، و «تبریز» مؤسسه‌هایی هستند که توانسته‌اند در فهرست نهایی این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند و به ترتیب در جایگاه نخست تا نهم ملی قرار گیرند.

«یورپ» از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که هرساله نام 2000 مؤسسۀ جهان‌تراز را روی وبگاه خود منتشر کرده و جایگاه آنها نسبت به هم را ارزیابی می‌کند. شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی شش شاخص اصلی نظام «یورپ» برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی است. در جدول یک رتبه‌های ملی، آسیایی، و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یورپ»

نام مؤسسه

امتیاز کل

گروه

رتبۀ ملی

رتبه در آسیا

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

53/ 327

A

1

56

334

دانشگاه علوم پزشکی تهران

49/ 325

A

2

62

353

دانشگاه صنعتی اصفهان

14/ 318

A

3

83

439

دانشگاه صنعتی شریف

02/ 318

A

4

84

443

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

41/ 313

B++

5

102

506

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

27/ 312

B++

6

106

531

دانشگاه علم و صنعت

95/ 305

B++

7

159

680

دانشگاه فردوسی مشهد

21/ 304

B++

8

173

734

دانشگاه تبریز

81/ 301

B++

9

202

811

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یورپ»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

مقالات

استنادها

انتشارات

بهره‌وری علمی

تأثیر پژوهشی

همکاری جهانی

دانشگاه تهران

38/ 76

63/ 65

26/ 35

66/ 56

13/ 45

47/ 48

دانشگاه علوم پزشکی تهران

52/ 76

66/ 65

62/ 35

50/ 55

08/ 45

11/ 47

دانشگاه صنعتی اصفهان

73/ 70

60/ 65

48/ 32

51/ 56

89/ 45

93/ 46

دانشگاه صنعتی شریف

95/ 69

67/ 65

51/ 32

91/ 56

09/ 46

89/ 46

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

46/ 70

06/ 64

54/ 32

76/ 55

00/ 45

60/ 45

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

41/ 71

11/ 64

34/ 31

81/ 54

74/ 44

85/ 45

دانشگاه علم و صنعت

10/ 67

19/ 63

34/ 31

65/ 54

67/ 44

99/ 44

دانشگاه فردوسی مشهد

46/ 66

88/ 62

01/ 31

05/ 54

60/ 44

21/ 45

دانشگاه تبریز

97/ 64

84/ 62

48/ 30

98/ 53

59/ 44

95/ 44

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2014 نظام رتبه‌بندی «یورپ»، دانشگاه «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از دانشگاه «Harvard University»، دانشگاه‌های «University of Toronto»، «University of Oxford»، «Johns Hopkins University»، «University of Cambridge»، «University College London»، «Stanford University»، «University of California Berkeley»، «Massachusetts Institute of Technology»، و «University of Michigan» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان
ارزیابی عملکرد علمی مؤسسه‌ها، به‌ویژه عملکرد پژوهشی آنها، بر پایة شاخص‌های عینی و بدون سوگیری.

رتبه‌بندی کیفیت پژوهش «آی. تی. یو.»
نظام رتبه‌بندی «آی. تی. یو.» به دنبال ارزیابی دانشگاه‌های جهان اسلام و رتبه‌بندی آنها در زمینۀ کیفیت پژوهش است. این نظام بیش از 450 مؤسسه را در بیش از 30 کشور مسلمان ارزیابی می‌کند.

رتبه‌بندی جهانی وب دانشگاه‌ها و کالج‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاد.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟