یال

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی (2016)


نگارش   1395/10/24

«رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورپ» گزارش سال 2016 خود را درباره جایگاه مؤسسه‌های دنیا منتشر کرده که نام 13 مؤسسۀ ایرانی در آن به چشم می‌خورد. دانشگاه‌های «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «تربیت مدرس»، «صنعتی اصفهان»، «علم و صنعت»، «فردوسی مشهد»، «تبریز»، «علوم پزشکی کرمان»، «یزد»، و «علوم پزشکی ایران» مؤسسه‌هایی هستند که توانسته‌اند در فهرست نهایی این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند و به ترتیب در جایگاه نخست تا سیزدهم ملی قرار گیرند.

«یورپ» از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که هرساله نام 2000 مؤسسۀ جهان‌تراز را روی وبگاه خود منتشر کرده و جایگاه آنها نسبت به هم را ارزیابی می‌کند. شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی شش شاخص اصلی نظام «یورپ» برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی است. در جدول یک رتبه‌های ملی، آسیایی، و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یورپ»

نام مؤسسه

امتیاز کل

گروه

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

332.67

A

1

305

دانشگاه علوم پزشکی تهران

321.23

A

2

426

دانشگاه صنعتی شریف

318.43

A

3

468

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

318.26

A

4

470

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

315.06

B++

5

536

دانشگاه تربیت مدرس

314.76

B++

6

540

دانشگاه صنعتی اصفهان

314.46

B++

7

548

دانشگاه علم و صنعت

310.6

B++

8

647

دانشگاه فردوسی مشهد

308.52

B++

9

715

دانشگاه تبریز

306.87

B++

10

779

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

285.13

B+

11

1130

دانشگاه یزد

201.55

B+

12

1445

دانشگاه علوم پزشکی ایران

136.54

B

13

1699

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یورپ»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

مقالات

استنادها

انتشارات

بهره‌وری علمی

تأثیر پژوهشی

همکاری جهانی

دانشگاه تهران

76.89

67.68

34

58.61

45.78

49.72

دانشگاه علوم پزشکی تهران

71.23

66.93

33.59

56.61

45.54

47.33

دانشگاه صنعتی شریف

69.25

65.62

31.85

58.37

46.39

46.94

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

71.17

65.81

32.14

57.09

45.57

46.48

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

69.82

65.34

32.28

55.88

45.3

46.45

دانشگاه تربیت مدرس

69.01

65.54

31.87

56.47

45.48

46.39

دانشگاه صنعتی اصفهان

68.18

64.76

31.2

57.48

46.49

46.34

دانشگاه علم و صنعت

67.67

64.71

31.3

55.86

45.29

45.77

دانشگاه فردوسی مشهد

67.15

64.08

31.07

55.08

45.17

45.97

دانشگاه تبریز

66.18

64.06

30.76

55.04

45.18

45.66

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

64.12

63.17

30.28

54.07

33.84

39.65

دانشگاه یزد

52.16

42.48

19.79

38.1

24.69

24.33

دانشگاه علوم پزشکی ایران

63.81

15.72

20.59

9.95

3.48

22.99

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2016 نظام رتبه‌بندی «یورپ»، دانشگاه «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از دانشگاه «Harvard University»، دانشگاه‌های «University of Toronto»، «University of Oxford»، «Stanford University»، «University College London»، «Johns Hopkins University»، «MIT»، «University of Cambridge»، «University of California Berkeley»، و «University of Michigan» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی واسپارگاه‌های سازمانی
واسپارگاه‌های سازمانی نقشی کلیدی در فضای پژوهش امروز بازی می‌کنند. این سامانه‌ها با دسترس‌پذیر ساختن آثار پژوهشگران، اساتید، و دانشجویان یک مؤسسه بستری ارزشمند برای پژوهش فراهم می‌کنند و شمار آنها روزبه‌روز در حال افزایش است. دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی کلیدی‌ترین مأموریت این واسپارگاه‌ها است.

یو21: رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی
«رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی» نظامی است که به ارزیابی نظام‌های آموزش عالی، به عنوان یک کل می‌پردازد و ابزاری مناسب برای مقایسة آنها فراهم می‌کند. بر پایةاین نظام رتبه‌بندی، نظام آموزش عالی به عنوان یک کل است که می‌تواند بر توسعۀ اقتصادی و فرهنگی یک کشور تأثیرگذار باشد. هدف این نظام برجسته کردن اهمیت ساخت محیط آموزشی با کیفیت بالا برای توسعۀ اقتصادی و فرهنگی، فراهم کردن محیطی با کیفیت بالا برای تحصیل دانشجویان، و کمک به مؤسسه‌ها برای جلب توجه جهانی است.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟