یال

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی (2017)


نگارش   1396/08/13

«رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورَپ» گزارش سال 2017 خود را درباره جایگاه مؤسسه‌های جهان منتشر کرده است که نام 22 مؤسسۀ ایرانی در میان 2500 مؤسسۀ برتر جهان به چشم می‌خورد.

«یورپ» از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که مؤسسه‌های جهان‌تراز را شناسایی و جایگاه آنها را نسبت به یک‌دیگر ارزیابی می‌کند. شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی شش سنجۀ کلیدی نظام «یورپ» برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی است. در جدول یک، رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یورپ»

نام مؤسسه

امتیاز کل

گروه

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

333.69

A

1

309

دانشگاه علوم پزشکی تهران

323.42

A

2

414

دانشگاه صنعتی شریف

318.78

A

3

483

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

318.53

A

4

487

دانشگاه تربیت مدرس

315.69

B++

5

542

دانشگاه صنعتی اصفهان

315.2

B++

6

552

دانشگاه علم و صنعت ایران

310.72

B++

7

670

دانشگاه فردوسی مشهد

308.71

B++

8

731

دانشگاه تبریز

307.59

B++

9

772

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

307.01

B++

10

800

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

303.78

B++

11

945

دانشگاه اصفهان

302.71

B++

12

1000

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

301.98

B+

13

1037

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

277.65

B+

14

1265

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

250.2

B+

15

1373

دانشگاه یزد

205.67

B

16

1546

دانشگاه علوم پزشکی ایران

196.99

B

17

1579

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

125.1

B

18

1882

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

109.61

B

19

1963

دانشگاه شهید چمران اهواز

106.21

B

20

1973

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

101.36

B

21

2005

دانشگاه شهید بهشتی

65.76

B

22

2259

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یورپ»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

مقالات

استنادها

انتشارات

بهره‌وری علمی

تأثیر پژوهشی

همکاری جهانی

دانشگاه تهران

76.26

68.02

34.53

59.18

45.97

49.74

دانشگاه علوم پزشکی تهران

71.66

67.35

34.08

57.24

45.76

47.34

دانشگاه صنعتی شریف

69.07

65.74

32.23

58.41

46.44

46.89

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

70.48

66.09

32.57

57.2

45.6

46.58

دانشگاه تربیت مدرس

69.75

65.47

32.1

56.47

45.48

46.41

دانشگاه صنعتی اصفهان

68.08

65.01

31.48

57.7

46.56

46.39

دانشگاه علم و صنعت ایران

67.48

64.8

31.46

55.9

45.32

45.76

دانشگاه فردوسی مشهد

66.97

64.24

31.22

55.2

45.16

45.92

دانشگاه تبریز

66.23

64.29

30.86

55.23

45.24

45.74

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

66.47

63.95

31.39

54.66

45.09

45.45

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

64.7

63.6

30.59

54.66

45.07

45.16

دانشگاه اصفهان

64.43

63.34

30.39

54.34

45.01

45.2

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

63.98

63.38

30.4

54.12

45.04

45.07

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

63.47

63.64

23.71

54.56

45.31

26.97

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

63.59

58.64

30.45

41.61

23.64

32.27

دانشگاه یزد

59.16

43.06

20.87

38.98

22.73

20.88

دانشگاه علوم پزشکی ایران

64.66

34.88

30.1

22.29

8.95

36.1

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

37.26

25.91

15.47

18.92

12.43

15.12

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

9.39

34.26

3.83

17.83

37.86

6.44

دانشگاه شهید چمران اهواز

18.21

29.69

10.8

21.28

16.07

10.16

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

37.55

19.84

14.41

13.8

9.33

6.44

دانشگاه شهید بهشتی

6.27

15.71

5.89

14.41

16.93

6.55

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2017 نظام رتبه‌بندی «یورَپ»، «Harvard University» پیشگام مؤسسه‌های جهان است و «University of Toronto»، «University of Oxford»، «Pierre & Marie Curie University-Paris VI»، «Stanford University»، «University College London»، «MIT»، «Johns Hopkins University»، «University of Cambridge»، و «University of California Berkeley» نیز در جایگاه‌های دوم تا دهم هستند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی واسپارگاه‌های سازمانی
واسپارگاه‌های سازمانی نقشی کلیدی در فضای پژوهش امروز بازی می‌کنند. این سامانه‌ها با دسترس‌پذیر ساختن آثار پژوهشگران، اساتید، و دانشجویان یک مؤسسه بستری ارزشمند برای پژوهش فراهم می‌کنند و شمار آنها روزبه‌روز در حال افزایش است. دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی کلیدی‌ترین مأموریت این واسپارگاه‌ها است.

رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»
سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایۀ چهار حوزۀ کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی، و پایداری مالی) است. افزون بر این، مدیران دانشگاه می‌توانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز مؤسسۀ هدف خود را برای ادامه تحصیل آسان‌تر برگزینند.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟