یال

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی (2018)


نگارش   1397/10/06

بر پایۀ گزارش سال 2018 نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورَپ» 22 مؤسسۀ ایرانی در میان 2500 مؤسسۀ برتر جهان هستند. دانشگاه‌های «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی شریف»، «تربیت مدرس»، «صنعتی اصفهان»، «علم و صنعت ایران»، «فردوسی مشهد»، «تبریز»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی»، «علوم پزشکی مشهد»، «صنعتی نوشیروانی بابل»، «اصفهان»، «علوم پزشکی ایران»، «علوم پزشکی شیراز»، «یزد»، «علوم پزشکی کرمان»، «علوم پزشکی کردستان»، «علوم پزشکی جندی شاپور اهواز»، «شهید چمران اهواز»، و «علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری» در این سیاهه هستند.

«یورَپ» از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که مؤسسه‌های جهان‌تراز را شناسایی و جایگاه آنها را نسبت به یک‌دیگر ارزیابی می‌کند. شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی شش سنجۀ کلیدی نظام «یورپ» برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی است. در جدول یک، رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون آمده‌اند.

 

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یورَپ»

نام مؤسسه

امتیاز کل

گروه

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

364.22

A

1

299

دانشگاه علوم پزشکی تهران

328.06

A

2

417

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

309.55

A

3

487

دانشگاه صنعتی شریف

300.87

B++

4

522

دانشگاه تربیت مدرس

293.54

B++

5

554

دانشگاه صنعتی اصفهان

292.79

B++

6

555

دانشگاه علم و صنعت ایران

269.89

B++

7

659

دانشگاه فردوسی مشهد

257.61

B++

8

721

دانشگاه تبریز

257.06

B++

9

724

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

249.99

B++

10

765

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

215.78

B++

11

960

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

210.19

B++

12

996

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

208.83

B++

13

1005

دانشگاه اصفهان

200.65

B+

14

1063

دانشگاه علوم پزشکی ایران

193.61

B+

15

1125

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

178.44

B+

16

1251

دانشگاه یزد

148.05

B

17

1528

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

131.54

B

18

1681

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

131.49

B

19

1684

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

120.08

B

20

1805

دانشگاه شهید چمران اهواز

89.53

B

21

2130

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

61.27

B-

22

2428

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یورَپ»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

مقاله‌ها

استنادها

انتشارات

بهره‌وری علمی

تأثیر پژوهشی

همکاری جهانی

دانشگاه تهران

83.53

75.84

37.24

66.06

47.28

54.28

دانشگاه علوم پزشکی تهران

71.8

72.36

35.71

58.67

44.12

45.4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

69.25

67.06

31.57

57.88

41.77

42.01

دانشگاه صنعتی شریف

63.02

63.95

29.85

58.02

43.57

42.46

دانشگاه تربیت مدرس

66.08

63.65

29.88

53.97

39.48

40.48

دانشگاه صنعتی اصفهان

60.5

62.03

27.46

57.15

45.1

40.55

دانشگاه علم و صنعت ایران

59.69

59.68

27.15

50.92

36.93

35.53

دانشگاه فردوسی مشهد

55.97

56.25

25.99

47.51

34.5

37.39

دانشگاه تبریز

56.34

56.51

24.36

47.29

35.87

36.69

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

56.02

55.43

27.5

44.09

33.16

33.78

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

44.94

48.45

21.93

41.14

30.2

29.12

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

37.74

50.88

20.71

38.74

33.69

28.43

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

35.81

51.61

14.89

43.16

40.29

23.07

دانشگاه اصفهان

41.23

44.91

19.92

37.71

27.88

29

دانشگاه علوم پزشکی ایران

46.1

43.27

20.33

31.97

23.96

28

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

39.06

40.01

20.9

30.76

23.05

24.67

دانشگاه یزد

28.02

34.04

14.1

30.08

22.74

19.06

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

22.85

33.65

11.7

24.64

21.74

16.96

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

7.94

40.69

4.97

27.73

38.78

11.38

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

23.23

29.58

11.87

22.29

20

13.11

دانشگاه شهید چمران اهواز

1.62

27.68

7.42

20.77

19.49

12.57

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

5.77

15.18

1.53

14.4

16.59

7.79

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2018 نظام رتبه‌بندی «یورَپ»، «Harvard University» پیشگام مؤسسه‌های جهان است و «University of Toronto»، «University of Oxford»، «Stanford University»، «University College London»، «Johns Hopkins University»، «University of Cambridge»، «MIT»، «University of Michigan»، و «University of Washington Seattle» در جایگاه دوم تا دهم هستند.


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان
نخستین هدف این نظام آگاهی از جایگاه جهانی دانشگاه‌های چین بود، ولی با استقبال گسترده در سراسر جهان روبه‌رو شد. هدف کنونی از انتشار این رتبه‌بندی، ارزیابی ممتازی مؤسسه‌ها است.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟