یال

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» (2016)


نگارش   1395/06/01

بر پایۀ ویرایش 2016 رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» که در سال 2015 منتشر شده است هشت مؤسسۀ ایرانی در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام قرار گرفته‌اند. دانشگاه‌های «تهران»، «صنعتی شریف»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی تهران»، «تربیت مدرس»، «علم و صنعت»، و «آزاد اسلامی» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست به چشم می‌خورد و توانسته‌اند به ترتیب رتبه‌های نخست تا هشتم ملی را به خود اختصاص دهند.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا برای ارائه درکی بهتر از چگونگی مقایسه مؤسسه‌ها در سراسر دنیا ارائه شده است. با توجه به افزایش دانشجویانی که قصد ادامۀ تحصیل در کشورهای خارجی دارند، رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا ـ که به‌ویژه بر اشتهار و پژوهش‌های علمی مؤسسه‌ها به طور کلی تمرکز دارد ـ می‌تواند به آنها در انتخاب کمک کند. این نظام در سال 2016 به رتبه‌بندی 750 مؤسسه برتر از 57 کشور جهان پرداخته است. مؤسسۀ «یو. اس. نیوز» از 12 شاخص اصلی برای ارزیابی وضعیت کنونی مؤسسه‌ها استفاده می‌کند و نام 750 مؤسسه برتر را بر روی وبگاه خود منتشر می‌کند. در جدول یک امتیاز کل و رتبه‌های ملی، آسیایی، و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو رتبۀ آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبه در آسیا

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

4/ 48

1

57

379

دانشگاه صنعتی شریف

8/ 45

2

70

435

دانشگاه صنعتی اصفهان

2/ 41

3

99

547

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5/ 39

4

113

599

دانشگاه علوم پزشکی تهران

0/ 39

5

120

612

دانشگاه تربیت مدرس

1/ 35

6

145

699

دانشگاه علم و صنعت

3/ 34

7

153

717

دانشگاه آزاد اسلامی

5/ 33

8

162

736

 

 

جدول 2. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»

نام مؤسسه

اشتهار جهانی پژوهشی

اشتهار منطقه‌ای پژوهشی

شمار انتشارات

کتاب‌ها

همایش‌ها

تأثیر استنادی تعدیل‌شده

کل استناده

شمار انتشارات پر استناد

نسبت انتشارات پر استناد

همکاری جهانی

شمار دانش‌آموختگان دکتری

نسبت دانش‌آموختگان دکتری

دانشگاه تهران

218

55

246

813

122

895

399

440

865

97

73

134

دانشگاه صنعتی شریف

224

68

437

875

139

649

471

509

692

47

894

713

دانشگاه صنعتی اصفهان

598

106

443

875

431

710

497

526

715

52

947

763

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

363

72

441

758

194

797

549

529

717

863

369

285

دانشگاه علوم پزشکی تهران

405

114

279

875

837

956

492

672

977

685

35

30

دانشگاه تربیت مدرس

717

119

430

688

449

895

589

654

882

742

369

285

دانشگاه علم و صنعت

479

99

563

758

258

808

689

712

806

856

855

227

دانشگاه آزاد اسلامی

775

237

326

875

130

913

504

582

905

740

369

285

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2015 نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»، «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «MIT»، «University of California--Berkeley»، «Stanford University»، «University of Oxford»، «University of Cambridge»، «California Institute of Technology»، «University of California--Los Angeles»، «Columbia University»، و «University of Chicago» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»
کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل است. رویکرد این نظام رتبه‌بندی بیشتر سنجش ارتباط بین مؤسسه‌ها و صنعت و کسب‌وکار است.

یو21: رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی
«رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی» نظامی است که به ارزیابی نظام‌های آموزش عالی، به عنوان یک کل می‌پردازد و ابزاری مناسب برای مقایسة آنها فراهم می‌کند. بر پایةاین نظام رتبه‌بندی، نظام آموزش عالی به عنوان یک کل است که می‌تواند بر توسعۀ اقتصادی و فرهنگی یک کشور تأثیرگذار باشد. هدف این نظام برجسته کردن اهمیت ساخت محیط آموزشی با کیفیت بالا برای توسعۀ اقتصادی و فرهنگی، فراهم کردن محیطی با کیفیت بالا برای تحصیل دانشجویان، و کمک به مؤسسه‌ها برای جلب توجه جهانی است.

رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»
ارائة ابزار جامع علم‌سنجی برای مؤسسه‌ها، سیاست‌گذاران، و مدیران پژوهشی که به آنها کمک می‌کند برون‌دادهای پژوهشی خود را تحلیل و ارزیابی کنند و بر پایة آن راه‌هایی برای بهبود وضع خود را بیابند.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟