یال

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» (2017)


نگارش   1395/08/04

بر پایۀ ویرایش 2017 «یو. اس. نیوز» از رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان که در سال 2016 منتشر شده است، 11 مؤسسۀ ایرانی در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام هستند. دانشگاه‌های «صنعتی شریف»، «تهران»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی امیرکبیر»، «آزاد اسلامی کرج»، «علم و صنعت»، «علوم پزشکی تهران»، «تربیت مدرس»، «تبریز»، «فردوسی مشهد» و «علوم پزشکی شهید بهشتی» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست به چشم می‌خورد و توانسته‌اند به ترتیب رتبه‌های نخست تا یازدهم ملی را به خود اختصاص دهند.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا برای ارائه درکی بهتر از چگونگی مقایسه مؤسسه‌ها در سراسر دنیا ارائه شده است. با توجه به افزایش دانشجویانی که قصد ادامۀ تحصیل در کشورهای خارجی دارند، رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا ـ که به‌ویژه بر اشتهار و پژوهش‌های علمی مؤسسه‌ها به طور کلی تمرکز دارد ـ می‌تواند به آنها در انتخاب کمک کند. این نظام در سال 2016 به رتبه‌بندی 1000 مؤسسه برتر از 60 کشور جهان پرداخته است. مؤسسۀ «یو. اس. نیوز» از 12 شاخص کلیدی برای ارزیابی شرایط مؤسسه‌ها استفاده می‌کند و نام 1000 مؤسسه برتر را بر روی وبگاه خود منتشر می‌کند. در جدول یک امتیاز کل و رتبه‌های ملی، آسیایی، و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو رتبۀ آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبه در آسیا

رتبۀ جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

4/ 53

1

59

405

دانشگاه تهران

8/ 51

2

69

448

دانشگاه صنعتی اصفهان

6/ 49

3

91

523

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1/ 47

4

108

601

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

3/ 46

5

117

629

دانشگاه علم و صنعت

2/ 43

6

146

724

دانشگاه علوم پزشکی تهران

5/ 42

7

155

745

دانشگاه تربیت مدرس

1/ 42

8

162

757

دانشگاه تبریز

4/ 41

9

167

777

دانشگاه فردوسی مشهد

9/ 39

10

180

820

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5/ 36

11

223

911

 

 

جدول 2. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»

نام مؤسسه

اشتهار جهانی پژوهشی

اشتهار منطقه‌ای پژوهشی

شمار انتشارات

کتاب‌ها

همایش‌ها

تأثیر استنادی تعدیل‌شده

کل استناده

شمار انتشارات در بین یک درصد انتشارات باکیفیت

نسبت انتشارات در بین یک درصد انتشارات باکیفیت

همکاری جهانی

شمار مقاله‌های پراستناد در بین یک درصد انتشارات باکیفیت

نسبت مقاله‌های پراستناد در بین یک درصد انتشارات باکیفیت

دانشگاه صنعتی شریف

217

304

431

879

180

777

486

495

778

62

499

689

دانشگاه تهران

210

269

235

751

143

1078

390

420

1005

109

706

1150

دانشگاه صنعتی اصفهان

597

517

565

1077

658

655

572

559

636

31

670

788

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

385

403

400

788

265

881

495

484

793

988

607

885

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

846

979

63

1077

19

1152

207

237

1060

969

318

983

دانشگاه علم و صنعت

496

497

553

925

418

905

650

636

838

994

706

859

دانشگاه علوم پزشکی تهران

456

509

267

1077

1004

1125

438

619

1205

710

723

1138

دانشگاه تربیت مدرس

769

517

426

879

514

1059

570

593

989

851

769

1052

دانشگاه تبریز

662

659

729

1077

723

915

808

733

736

321

923

989

دانشگاه فردوسی مشهد

658

606

643

925

608

1108

802

814

1021

341

941

1072

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

986

775

402

988

747

1172

626

693

1158

933

941

1200

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2016 نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»، «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «MIT»، «Stanford University»، «University of California--Berkeley»، «California Institute of Technology»، «University of Oxford»، «University of Cambridge»، «Princeton University» «Columbia University»، و «University of California--Los Angeles» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی واسپارگاه‌های سازمانی
واسپارگاه‌های سازمانی نقشی کلیدی در فضای پژوهش امروز بازی می‌کنند. این سامانه‌ها با دسترس‌پذیر ساختن آثار پژوهشگران، اساتید، و دانشجویان یک مؤسسه بستری ارزشمند برای پژوهش فراهم می‌کنند و شمار آنها روزبه‌روز در حال افزایش است. دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی کلیدی‌ترین مأموریت این واسپارگاه‌ها است.

رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»
ارائة ابزار جامع علم‌سنجی برای مؤسسه‌ها، سیاست‌گذاران، و مدیران پژوهشی که به آنها کمک می‌کند برون‌دادهای پژوهشی خود را تحلیل و ارزیابی کنند و بر پایة آن راه‌هایی برای بهبود وضع خود را بیابند.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟