یال

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (2015)


نگارش   1395/06/01

«مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» گزارش سال 2015 خود را دربارۀ «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»  منتشر کرده که بر پایۀ آن هشت مؤسسۀ ایرانی توانسته‌اند در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند. دانشگاه‌های «صنعتی شریف»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «تربیت مدرس»، «صنعتی اصفهان»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «شیراز»، و «صنعتی امیرکبیر» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست به چشم می‌خورد و توانسته‌اند به ترتیب رتبه‌های نخست تا هشتم ملی را کسب کنند.

«رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» تنها نظام موجود است که کیفیت آموزش و تعلیم و تربیت دانشجویان، پرستیژ اعضای هیئت علمی،  و کیفیت پژوهش دانشگاه‌ها را ـ بدون تکیه بر پیمایش‌های رایج و ورود اطلاعات توسط خود مؤسسه‌ها ـ می‌سنجد. «مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» هر ساله مؤسسه‌های گوناگون در سراسر جهان را بر پایۀ هشت شاخص کلیدی ارزیابی و فهرست 1000 مؤسسۀ برتر را روی وبگاه خود منتشر می‌کند. کیفیت آموزش، اشتغال دانش‌آموختگان، کیفیت اعضای هیئت علمی، انتشارات، تأثیرگذاری، استنادها، تأثیر گسترده، و پروانه‌های ثبت اختراع شاخص‌هایی هستند که در این نظام رتبه‌بندی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در جدول یک امتیاز کل و رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو رتبۀ آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

37/ 44

1

697

دانشگاه تهران

28/ 44

2

768

دانشگاه علوم پزشکی تهران

18/ 44

3

854

دانشگاه تربیت مدرس

12/ 44

4

912

دانشگاه صنعتی اصفهان

12/ 44

5

914

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10/ 44

6

931

دانشگاه شیراز

07/ 44

7

956

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

07/ 44

8

958

 

 

جدول 2. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»

نام مؤسسه

کیفیت آموزش

اشتغال دانش‌آموختگان

کیفیت اعضای هیئت علمی

انتشارات

تأثیرگذاری

استنادها

تأثیر گسترده

پروانه‌های ثبت اختراع

دانشگاه صنعتی شریف

116

567+

218+

563

950

511

732

871+

دانشگاه تهران

181

567+

218+

489

984

812+

770

871+

دانشگاه علوم پزشکی تهران

367+

567+

218+

771

899

812+

796

871+

دانشگاه تربیت مدرس

367+

567+

218+

769

991+

812+

867

871+

دانشگاه صنعتی اصفهان

367+

567+

218+

682

923

645

880

871+

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

367+

567+

218+

833

920

812+

886

871+

دانشگاه شیراز

367+

567+

218+

865

962

645

921

871+

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

367+

567+

218+

725

962

645

932

871+

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2015 رتبه‌بندی «سی. دبلیو. یو. آر.»، «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «University of Oxford»، «Columbia University»، «University of California, Berkeley»، «University of Chicago»، «Princeton University»، و «Cornell University»  جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»
سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایۀ چهار حوزۀ کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی، و پایداری مالی) است. افزون بر این، مدیران دانشگاه می‌توانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز مؤسسۀ هدف خود را برای ادامه تحصیل آسان‌تر برگزینند.

رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان
نخستین هدف این نظام آگاهی از جایگاه جهانی دانشگاه‌های چین بود، ولی با استقبال گسترده در سراسر جهان روبه‌رو شد. هدف کنونی از انتشار این رتبه‌بندی، ارزیابی ممتازی مؤسسه‌ها است.

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»
کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل است. رویکرد این نظام رتبه‌بندی بیشتر سنجش ارتباط بین مؤسسه‌ها و صنعت و کسب‌وکار است.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟