یال

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (2014)


نگارش   1395/06/01

«مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» گزارش سال 2014 خود را دربارۀ «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»  منتشر کرده که بر پایۀ آن هشت مؤسسۀ ایرانی توانسته‌اند در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند. دانشگاه‌های «تهران»، «صنعتی شریف»، «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی اصفهان»، «شیراز»، «صنعتی امیرکبیر»، «تربیت مدرس»، و «علم و صنعت» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست به چشم می‌خورد و توانسته‌اند به ترتیب رتبه‌های نخست تا هشتم ملی را کسب کنند.

«رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» تنها نظام موجود است که کیفیت آموزش و تعلیم و تربیت دانشجویان، پرستیژ اعضای هیئت علمی،  و کیفیت پژوهش دانشگاه‌ها را ـ بدون تکیه بر پیمایش‌های رایج و ورود اطلاعات توسط خود مؤسسه‌ها ـ می‌سنجد. «مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» هر ساله مؤسسه‌های گوناگون در سراسر جهان را بر پایۀ هشت شاخص کلیدی ارزیابی و فهرست 1000 مؤسسۀ برتر را روی وبگاه خود منتشر می‌کند. کیفیت آموزش، اشتغال دانش‌آموختگان، کیفیت اعضای هیئت علمی، انتشارات، تأثیرگذاری، استنادها، تأثیر گسترده، و پروانه‌های ثبت اختراع شاخص‌هایی هستند که در این نظام رتبه‌بندی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در جدول یک امتیاز کل و رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو رتبۀ آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

58/ 44

1

749

دانشگاه صنعتی شریف

47/ 44

2

833

دانشگاه علوم پزشکی تهران

45/ 44

3

849

دانشگاه صنعتی اصفهان

34/ 44

4

938

دانشگاه شیراز

32/ 44

5

956

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

31/ 44

6

959

دانشگاه تربیت مدرس

29/ 44

7

976

دانشگاه علم و صنعت

25/ 44

8

993

 

 

جدول 2. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»

نام مؤسسه

کیفیت آموزش

اشتغال دانش‌آموختگان

کیفیت اعضای هیئت علمی

انتشارات

تأثیرگذاری

استنادها

تأثیر گسترده

پروانه‌های ثبت اختراع

دانشگاه صنعتی شریف

171

478+

210+

519

974

800+

769

737+

دانشگاه تهران

355+

478+

210+

588

938

493

783

737+

دانشگاه علوم پزشکی تهران

355+

478+

210+

603

903

800+

800

737+

دانشگاه تربیت مدرس

355+

478+

210+

722

904

609

909

737+

دانشگاه صنعتی اصفهان

355+

478+

210+

860

952

609

923

737+

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

355+

478+

210+

769

952

609

937

737+

دانشگاه شیراز

355+

478+

210+

811

987+

800+

956

737+

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

355+

478+

210+

822

987+

493

989

737+

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2014 رتبه‌بندی «سی. دبلیو. یو. آر.»، «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «University of Oxford»، «Columbia University»، «University of California, Berkeley»، «University of Chicago»، «Princeton University»، و «Yale University»  جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌های جهان
تأکید و تمرکز بر جنبۀ پژوهشی مؤسسه‌ها که داده‌های بسیاری را برای رتبه‌بندی مؤسسه‌ها به‌کار می‌برد.

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی
ارزیابی دانشگاه‌های جهان بر پایۀ عملکرد علمی آنها که با کمیت و کیفیت انتشارات پژوهشی آنها انجام می‌شود. «یورپ» بیشتر به دنبال سنجش انتشارات و خروجی‌های پژوهشی مؤسسه‌ها است.

رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌های جهان
تأکید و تمرکز بر جنبۀ پژوهشی مؤسسه‌ها که داده‌های بسیاری را برای رتبه‌بندی مؤسسه‌ها به‌کار می‌برد.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟