یال

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (2016)


نگارش   1395/10/29

«مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» گزارش سال 2016 خود را دربارۀ «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»  منتشر کرده که بر پایۀ آن هشت مؤسسۀ ایرانی توانسته‌اند در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند. دانشگاه‌های «صنعتی شریف»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی اصفهان»، «تربیت مدرس»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، و «شیراز» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست به چشم می‌خورد و توانسته‌اند به ترتیب رتبه‌های نخست تا هشتم ملی را به دست آورند.

«رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» تنها نظام موجود است که کیفیت آموزش و تعلیم و تربیت دانشجویان، پرستیژ اعضای هیئت علمی، و کیفیت پژوهش دانشگاه‌ها را ـ بدون تکیه بر پیمایش‌های رایج و ورود اطلاعات توسط خود مؤسسه‌ها ـ می‌سنجد. «مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» هر ساله مؤسسه‌های گوناگون در سراسر جهان را بر پایۀ هشت شاخص کلیدی ارزیابی و فهرست 1000 مؤسسۀ برتر را روی وبگاه خود منتشر می‌کند. کیفیت آموزش، اشتغال دانش‌آموختگان، کیفیت اعضای هیئت علمی، انتشارات، تأثیرگذاری، استنادها، تأثیر گسترده، و پروانه‌های ثبت اختراع شاخص‌هایی هستند که در این نظام رتبه‌بندی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها استفاده می‌شوند. در جدول یک امتیاز کل و رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو رتبۀ آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

44.57

1

679

دانشگاه تهران

44.51

2

727

دانشگاه علوم پزشکی تهران

44.39

3

820

دانشگاه صنعتی اصفهان

44.37

4

844

دانشگاه تربیت مدرس

44.32

5

896

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

44.3

6

916

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

44.29

7

927

دانشگاه شیراز

44.27

8

943

 

 

جدول 2. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»

نام مؤسسه

کیفیت آموزش

اشتغال دانش‌آموختگان

کیفیت اعضای هیئت علمی

انتشارات

تأثیرگذاری

استنادها

تأثیر گسترده

پروانه‌های ثبت اختراع

دانشگاه صنعتی شریف

124

594+

235+

568

963

436

695

912+

دانشگاه تهران

200

594+

194

484

902

818+

719

912+

دانشگاه علوم پزشکی تهران

378+

594+

235+

729

867

818+

759

883

دانشگاه صنعتی اصفهان

378+

594+

235+

672

895

380

820

912+

دانشگاه تربیت مدرس

378+

594+

235+

759

987

818+

860

912+

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

378+

594+

235+

690

972

664

887

912+

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

378+

594+

235+

860

891

818+

887

912+

دانشگاه شیراز

378+

594+

235+

882

972

541

907

912+

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2016 رتبه‌بندی «سی. دبلیو. یو. آر.»، «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «University of Oxford»، «Columbia University»، «University of California, Berkeley»، «University of Chicago»، «Princeton University»، و «Yale University» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»
هدف از انتشار این نظام رتبه‌بندی تشویق دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی به حضور بیشتر و فعال‌تر در محیط وب است. پایگاه «گوگل اسکالر» که منبع کلیدی این نظام رتبه‌بندی برای گردآوری داده‌ها است، از پایگاه‌های رایگان در محیط وب است که نقش مهمی در ارتباط علمی و دسترسی به منابع دانشگاهی دارد. حضور بیشتر یک مؤسسه در محیط وب می‌تواند بر شمار استنادهای دریافتی آن تأثیرگذار باشد.

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار
ارائۀ چشم‌اندازی جامع از وضعیت و سیاست‌های کنونی محیط زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه‌های کشورهای گوناگون برای جلب توجه مدیران و سیاست‌گذاران در محیط‌های دانشگاهی به مسائل زیست‌محیطی و مصرف انرژی.

رتبه‌بندی آوازه «رار»
رتبه‌بندی آوازه «رار» نظامی است که مؤسسه‌ها را بر پایۀ آوازۀ جهانی آنها رتبه‌بندی می‌کند. این نخستین نظامی است که به شکل خاص آوازۀ مؤسسه‌ها را در کانون توجه قرار داده است. منطق ایجاد این نظام رتبه‌بندی آن است که آوازه و نام مؤسسه‌ها عامل کلیدی موفقیت و از مزایای رقابتی آنها در بازار آموزش عالی است.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟