یال

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (2018)


نگارش   1397/03/08

«مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» ویرایش 2018 خود را منتشر کرده که بر پایۀ آن 12 مؤسسۀ ایرانی در فهرست مؤسسه‌های برتر جهان هستند. دانشگاه‌های «آزاد اسلامی (همۀ واحدها)»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی شریف»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی امیرکبیر»، «تربیت مدرس»، «علم و صنعت ایران»، «شیراز»، «فردوسی مشهد»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، و «شهید بهشتی» مؤسسه‌های ایرانی برتر در این نظام رتبه‌بندی هستند و در جایگاه نخست تا هشتم ملی جای گرفته‌اند.

«رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» تنها نظامی است که کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان، پرستیژ اعضای هیئت علمی، و کیفیت پژوهش دانشگاه‌ها را بی‌نیاز از پیمایش‌های رایج و پرسشنامه برای مؤسسه‌ها می‌سنجد. «مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» هر ساله مؤسسه‌های گوناگون در سراسر جهان را بر پایۀ هفت سنجۀ کلیدی ارزیابی و نام 1000 مؤسسۀ برتر را منتشر می‌کند. کیفیت آموزش، اشتغال دانش‌آموختگان، کیفیت اعضای هیئت علمی، انتشارات پژوهشی، انتشارات باکیفیت بالا، تأثیرگذاری، و استنادها سنجه‌هایی هستند که این نظام رتبه‌بندی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها از آنها بهره می‌برد. در جدول یک، امتیاز کل و رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، رتبۀ آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

75.3

1

371

دانشگاه تهران

74.2

2

461

دانشگاه علوم پزشکی تهران

73.3

3

547

دانشگاه صنعتی شریف

72.8

4

592

دانشگاه صنعتی اصفهان

72.4

5

642

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

72

6

689

دانشگاه تربیت مدرس

71.4

7

756

دانشگاه علم و صنعت ایران

71.4

8

760

دانشگاه شیراز

70.7

9

857

دانشگاه فردوسی مشهد

70.6

10

872

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

70

11

966

دانشگاه شهید بهشتی

69.8

12

992

 

 

جدول 2. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»

نام مؤسسه

کیفیت آموزش

اشتغال دانش‌آموختگان

کیفیت اعضای هیئت علمی

انتشارات پژوهشی

انتشارات باکیفیت بالا

تأثیرگذاری

استنادها

دانشگاه آزاد اسلامی

(همة واحدها)

-

+ 1000

-

66

406

+ 1000

460

دانشگاه تهران

428

+ 1000

254

217

436

+ 1000

+ 1000

دانشگاه علوم پزشکی تهران

-

+ 1000

-

283

739

635

673

دانشگاه صنعتی شریف

198

+ 1000

-

432

567

+ 1000

541

دانشگاه صنعتی اصفهان

-

+ 1000

-

542

716

+ 1000

405

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

+ 1000

-

396

659

+ 1000

898

دانشگاه تربیت مدرس

-

+ 1000

-

417

723

+ 1000

+ 1000

دانشگاه علم و صنعت ایران

-

+ 1000

-

546

785

+ 1000

673

دانشگاه شیراز

-

+ 1000

-

604

894

+ 1000

898

دانشگاه فردوسی مشهد

-

+ 1000

-

627

965

+ 1000

898

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-

+ 1000

-

644

+ 1000

949

+ 1000

دانشگاه شهید بهشتی

-

+ 1000

-

815

+ 1000

+ 1000

673

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2018 میلادی این رتبه‌بندی «Harvard University» پیشگام مؤسسه‌های جهان است و «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «University of Oxford»، «University of California, Berkeley»، «Princeton University»، «Columbia University»، «California Institute of Technology» و «University of Chicago»، در جایگاه دوم تا دهم هستند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان
ارزیابی عملکرد علمی مؤسسه‌ها، به‌ویژه عملکرد پژوهشی آنها، بر پایة شاخص‌های عینی و بدون سوگیری.

رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان
نخستین هدف این نظام آگاهی از جایگاه جهانی دانشگاه‌های چین بود، ولی با استقبال گسترده در سراسر جهان روبه‌رو شد. هدف کنونی از انتشار این رتبه‌بندی، ارزیابی ممتازی مؤسسه‌ها است.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»
ارائۀ بینش کافی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها و کمک به دانشجویان برای گزینش مؤسسۀ هدف برای ادامه تحصیل.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟